• Hem
  • Det är nog nu
Nyheter

Det är nog nu

– Det räcker inte med fromma förhoppningar när det gäller djurskyddet i Europa. De fruktansvärda bilder vi sett nu, och som visar hur många djur har det under transport, återkommer gång efter gång. Det beror på att det är ett systemfel. Vi behöver strängare regler och kontroller som gör att de verkligen efterföljs, säger Jens Holm, Vänsterpartiets talesperson i miljö och jordbruksfrågor.

– I EU är det tillåtet att transportera djur i 28 timmar, i Sverige gäller åtta timmar. Vi kräver att åtta timmar  ska gälla i hela EU.

– Dessutom måste det bli hårdare kontroller av transporterna. Både vid gränsövergångar och genom stickkontroller.

Vänsterpartiet kräver också att alla transportstöd som går till transport av levande djur tas bort.

– Ett bra sätt att skydda djuren är också att verka för att köttkonsumtionen minskar, avslutar Jens Holm.