• Hem
  • Den misslyckade...
Pressmeddelanden

Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen.

– Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på det. Den föreslår bland annat att barn under 16 år inte ska få någon assistans överhuvudtaget utan istället punktinsatser via kommunen. Människor med intellektuella funktionshinder, som tex autism, förlorar också assistansen.

– Utredningens förslag är oacceptabla och riskerar att radera LSS som reform.  Många familjer med funktionshindrade barn kommer inte att orka när barnen inte får sina rättigheter tillgodosedda. Nu får vi se till att de här förslagen aldrig blir verklighet och att vi får en ny utredning snarast, säger Maj Karlsson.

Dela den här sidan:

Kopiera länk