debatt

Vi måste sluta vela om EU

Våra företrädare skall kunna svara ett entydigt ja eller nej om de får frågan om vi vill att Sverige skall stanna i EU menar Johan Lönnroth och föreslår en beslutande medlemsomröstning under våren 2022.

I Jonas Sjöstedts och Jessica Nordhs memoarbok ”Allt kommer att bli bra” skriver Jonas om läget 2019:

”Jag hade stuckit ut hakan inför valet till EU-parlamentet. Jag skrev en artikel om att jag tyckte att Vänsterpartiet skulle göra klimatet till huvudfråga i EU-valet och inte lyfta kravet på att lämna EU…Ibland får man ta risken att förlora och inte få sitt parti med sig, jag var övertygad om att förändringen var nödvändig…Vid partiets EU-valkonferens i februari 2019 var 41 för att inte driva frågan om EU-utträde medan 30 var emot.”

Jonas och valkonferensens majoritet tog ett steg i rätt riktning tycker jag. Men att ”inte lyfta frågan” samtidigt som vi har kvar det långsiktiga målet att Sverige skall lämna EU i partiprogrammet betyder fortsatt otydlighet. Det visade sig ju också då de duktiga Jonas och Malin Björk fick frågor i media om det svenska EU-medlemskapet att de trasslade in sig i oklara resonemang.

Det finns två möjligheter:

ANTINGEN tror vi på möjligheten att ihop med annan vänster reformera EU. Och då skall vi uttala att Sverige skall stanna i EU. För om vi har kvar utträdeskravet betyder ju det att vi inte tror på möjligheten att göra EU bättre.

ELLER tror vi att EU är oreformerbart. Då ska vi kräva att Sverige så snart som möjligt lämnar EU för att vi så snabbt som möjligt skall kunna börja bygga upp ett annat slags europasamarbete.

Beslutet bör tas i god tid före valet nästa år. Frågan kommer annars plåga oss i en valrörelse till. Våra företrädare skall kunna svara ett entydigt ja eller nej om de får frågan om vi vill att Sverige skall stanna i EU.

Förslag:

Att kongressen beslutar om en beslutande medlemsomröstning under våren 2022 om Sveriges EU-medlemskap.