debatt

Vi måste bli bättre på att förmedla vår politik

Vänsterpartiet måste bli bättre på att paketera sitt budskap och förmedla sin politik, tycker Anton Spåre, Vänsterpartiet Norrtälje och menar att både partiprogrammet och det ekologiskt-ekonomiska punktprogrammet är exempel på hur partiet producerar gediget material men saknar förmågan att leverera innehållet på ett pedagogiskt sätt. Håll det enkelt och fatta dig kort, skriver Spåre.

Nej det hör förstås inte till god ton att avfärda något för att det är för långt, men å andra sidan så hör det förstås till verkligheten att långa texter är avskräckande.

Jag har spenderat förmiddagen med att ögna igenom förslaget till partiprogram (42 sid.) samt Ekologiskt-Ekonomiskt punktprogram (12 sid.). Dessa dokument hör till våra viktigaste partidokument och de ska ligga till grunden för vårt agerande men de är för att uttrycka det enkelt: TL;DR (Too short; Didn’t read.)

Riksnivån är emellertid bara en nivå i vår politiska organisation och varje steg ner till väljaren generar sina texter för sin politik utifrån medlemmarnas vilja. Vi ska värna om denna interndemokratiska kraft och våra medlemmars vilja till konstruktiva insatser. Jag minns skolavslutningarna då vi satt uttråkade i Storkyrkan och slog framförvarande i huvudet med psalmboken.  Det är nämligen så det börjar kännas när alla dessa dokument samlas på hög.

Jag och säkert många med mig upplever detta som ett reellt och praktiskt politiskt problem. Vänsterpartiets förmåga att skapa en politik som tilltalas av väljarna är, precis som riktigheten i våra dokument, obestridd. Men vi brister i att paketera detta och leverera den till väljarna – att slå någon i huvudet med en diger lunta måhända vara roligt när präst och rektor maler på, men vi ska tänka mer på den som får bibban i skallen, än hur kul det är att svinga den.
Att fatta sig kort behöver inte vara detsamma som glättig reklam, det kan istället vara pedagogiskt. Att fatta sig kort behöver inte vara detsamma som att sälja, det kan istället vara att stärka.

Det är min åsikt att vår viktigaste fråga inte är vilken politik vi ska driva eller hur vi ska driva vår politik. Vår viktigaste fråga är hur vi förmedlar vår politik.

Vi måste som ett vänsterparti alltid vara tillgängliga, det är inte bara vår demokratiska plikt; det är kärnan i våra värderingar.