debatt

Vi är reproduktionens parti

Göran Ekblad

Min artikel är ett litet försök att komplettera, och fortsätta tankarna om- och kring ekonomi i EKO-EKO-rapporten, skriver Göran Ekblad, V, Lidköping.

Vänsterpartiet (V) är det parti som har procentuellt flest väljare i den reproduktiva sektorn. (V) är det parti som har flest förtroendevalda som arbetar i den reproduktiva sektorn. Allt handlar om reproduktion av människor/arbetskraft. Vänsterpartiet är reproduktionens parti.

Det är bra. Men det ställer en rad speciella krav på ekonomiska tankar och ideologisk överbyggnad.

1. Vi måste inse, att all lön som betalas ut i den reproduktiva sektorn ursprungligen kommer från mervärden som skapats i den produktiva sektorn. Exempel: det fordras skatt från 6 st. undersköterskor för att avlöna den 7:e. Och det som skapas i reproduktionen går inte att sälja med förtjänst på en marknad. Varken en ”färdigvårdad” åldring eller en elev med toppbetyg efter gymnasiet.
2. Det gäller både gamla pengar (sparmedel), nya pengar (löner/skatter) och förväntade pengar (lånefinansiering).
3. Det gäller oavsett om det är den offentliga sektorn, som betalar ut pengar den dragit in i skatt, eller om enskilda människor betalar kostnader för reproduktionen direkt ur sin egen plånbok.

Å andra sidan kan ingen mervärdeskapande produktion fortgå utan att reproduktionen av arbetskraft fungerar. Detta gäller oavsett om vi envisas med att använda dagens penningsystem för att få allt att flyta, eller om vi kommer på något annat.

Vad vi sällan (eller aldrig) tänker på, är att det vi idag kallar ”fria nyttigheter” eller ”systemtjänster”, d.v.s. råvaror och energi, också finns i flera olika kretslopp. De nyskapas/reproduceras av solen och jordklotets naturliga kretslopp med olika lång periodicitet, från dagar till årmiljoner. Denna reproduktion av livsmöjligheter och av det vi kallar råvaror för vår produktion, har en naturlig begränsning på vårt jordklot, som ju är en fysiskt begränsad stenklump i universum.

Hela mänskligheten står inför ett paradigmskifte. Idag är ekonomin uppbyggd på att produktion är den drivande kraften och reproduktion en understödjande (tärande) verksamhet. I en nära framtid kommer vi (förhoppningsvis) att förstå, att reproduktionen är det nödvändiga och viktiga om människan skall överleva som art. Produktionen måste ”degraderas” till vad den är i verkligheten – ett sätt att göra överlevandet lite lättare – men den får aldrig överskrida gränserna för den totala reproduktionens kapacitet. Men nu gör vi av med 1½ jordklot/år!

Därmed måste också hela det ekonomiska systemet ändras. Fan vet hur det ska gå till, eller hur det skulle behöva se ut i en ny ekonomi, baserad på reproduktion. Var hittar vi de modiga och vidsynta ekonomer som orkar fundera på detta?

Socialismen/kommunismen är en i grunden global ideologi. Den kan egentligen inte fungera i ett land bland många andra länder. Troligen inte ens om alla länder vore socialistiska, eftersom nationsgränser alltid kommer att ge upphov till konkurrens/krig (handgripligen eller ekonomiskt) mellan länder, om råvaror och billig arbetskraft (slavar).

All vår ideologi/politik måste ha det globala målet, t.o.m. när vi diskuterar kommunala cykelställ.