debatt

Vänsterpartiets uppgift – omställning

Vilken roll ska Vänsterpartiet spela i Sveriges klimat- och miljöomställning? Hur vill vi uppfattas och vad vill vi säga? Ska miljö- och klimatfrågorna framgent vara ett av våra starka kort måste de hänga tätt samman både med våra övergripande berättelser och med de analyser vi gör av de övergripande ekonomiska strukturer som villkorar och styr maktrelationer och utvecklingsriktningar i samhället.

I den här texten har vi försökt ta ett samlat grepp och skissa på en linje som kan hänga ihop med vilken sorts politisk roll Vänsterpartiet kan spela i stort, hur vi ser på och beskriver världen (vår ”berättelse”) och hur vi mobiliserar stöd för våra frågor. Detta bildar därmed en form av ”frameing” för våra politiska förslag inom detta område.

Detta är inte ett förslag till någon programtext, se det istället som ett utkast till argumentationslinjer. Är det här rätt upplägg för hur vi vill argumentera och uppfattas? Vi vill gärna ha respons – på Vänsterpartiets debattsida, direkt till oss eller i andra former.

Ladda ner Vänsterpartiets uppgift – omställning (pdf)