debatt

Valplattformen – för många bifallna yrkanden i PS?

Partistyrelsens förslag till valplattform är stilistiskt ojämnt och illa strukturerat. Det tycker Mats Einarsson, Vänsterpartiet Botkyrka, som argumenterar för att PS tar sig tid att rätta till det i samband med motionsbesvarandet.

(Varning! Det här är en gnällig och föga konstruktiv insändare, nästan helt renons på politik. OK? Då kör vi.)

Förslaget till valplattform är för långt, för mångordigt i förhållande till innehållet, stilistiskt ojämnt och illa strukturerat. Texten bär alla kännetecken av ett otillräckligt genomarbetat utkast som gått igenom en spärreld av ändringsyrkanden som i allt för stor utsträckning bifallits.

Här är två exempel:

1. Styckena på rad 44–53 utgår från partiprogrammets formulering om ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det börjar bra med två slagkraftiga meningar: ”Vi är bättre på…för att vi är socialister. Vi är bättre på…för att vi är feminister”. Sen kommer helt oförmedlat en referens till konkret lagstiftning, könsneutrala äktenskap och juridiskt kön. Därefter kastar sig texten tillbaka till partiprogrammets ideologiska karaktärisering, men nu med en betydligt osmidigare formulering, ”Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund – vi har en plan för att ställa om…osv”. En bra retorisk ansats slarvas bort genom oskickligt ordbruk.

2. På rad 71–92 finns ett långt, snårigt avsnitt. Det börjar med ett olyckligt valt bildspråk, ”Den andra sidan av de stora klyftorna är…”. Vad är ”den andra sidan” (eller, för den delen, den första) av en ”klyfta”? Av fortsättningen förstår vi att det är storfinansen som avses, men det känns märkligt att beteckna den som en ”sida” av en ”klyfta”; tankarna går snarare till Grand Canyon. Denna ekonomiska elit sägs vidare ha ”tagit makten över samhällsutvecklingen” – inte fått allt större makt över samhällsutvecklingen eller liknande, utan tagit makten, i singularis. Varför ställer vi då över huvud taget upp i val?

Denna ekonomiska elit sägs stå ”längst åt höger” (observera att man blandar samman klassintresse med det politiska uttrycket för detta intresse på ett olyckligt sätt). Det gör man för att kunna hävda att denna ”höger” söker en ”politisk allians” med rasister (som alltså inte står längst till höger?).

Nu när rasisterna gjort entré i texten kastas plötsligt ett antirasistiskt argument in: ”Men att välfärden nedmonterats…”, som om läsaren annars skulle kunna få för sig att allt faktiskt är invandrarnas fel. Därefter tillbaka till den (inte helt logiska) tankekedjan. ”Denna girighetens allians” (i och för sig en snygg formulering!) är ett ”skräckscenario”. Den är alltså inte förverkligad ännu? Sannolikt inte, för sedan beskrivs rasismens effekter ”redan i dag”. Dock sägs i nästa mening att ”alliansen [bestämd form] mellan högern och extremhögern” i längden har mer allvarliga effekter. Nu är alliansen således redan på plats, inte ett ”scenario”.

Stycket avslutas abrupt med konstaterandet att vi står inför en ekonomisk kris (till följd av ”risk för en bostadsbubbla”) samt är ”är nära en ekologisk katastrof”. Kopplingen till föregående stycke är obefintlig. Man kan gissa att det är ett par PS-ledamöter som fick igenom yrkanden som inte riktigt passade in någonstans.

Andra exempel ur högen:

Rad 13–14: ”…en plan för hur Sverige ännu en gång ska bli världens mest jämlika land”. Det låter som om Sverige vid upprepade tillfällen genom historien har varit mest jämlikt och nu ska bli det ytterligare en gång. Skriv hellre ”åter igen”.

Rad 122: ”skapar stora förutsättningar…”. Förutsättningar är inte stora eller små, utan goda eller dåliga.

Rad 206–207: ”Denna yttersta och illegala form av fördelning från fattig till rik…”. En form av fördelning kan inte vara ”ytterst” utan adjektiv.

Rad 617–618: ”…lösningen på den bostadsbrist vi ser…”. Problem har lösningar, brister har det inte.

Rad 637: ”Vi måste ta ner den bostadsbubbla som…”. Bostadsbubblan är inte en ballong eller en katt i ett träd.

Rad 713–714: ”Istället för att se möjligheten med att växa som land, har samhällsklimatet hårdnat”. Är det subjektet ”samhällsklimatet” som skulle ha sett möjligheterna?

Vad ska man då göra åt det här? Att skriva en motion med en ny valplattform fungerar inte. Även om PS skulle gilla den nya texten, så blir det knepigt att behandla andra motioner som föreslår ändringar i den ursprungliga texten. Och att låta PS att göra en språklig bearbetning efter kongressen brukar ombuden inte vara så pigga på. Vi får alltså hoppas att PS ger sig tid att rätta till de värsta horrörerna i samband med motionsbesvarandet. Den gamla typografregeln ”behandla all text som om den skulle läsas” bör även gälla valplattformar.

Mats Einarsson, Vänsterpartiet Botkyrka