debatt

Välkommen till kongressdebatten!

Vänsterpartiet står inför en viktig och intressant tid. Förslagen till kongressdokument har skickats ut till alla medlemmar och nu inleds kongressdebatten. Vänsterpartiets partisekreterare, Aron Etzler, hälsar välkommen till den nya debattsidan.

Kära Vänsterpartiet! Vi har en rolig, utvecklande, spännande, nervös, olustig, nödvändig, överraskande, sedan länge planerad, lätt kaotisk och arbetssam period framför oss. Den kallas kongressen. Den är svår att förklara i hela sin bredd, men jag gör ett försök.

Kongressen innebär att tusentals vänsterpartister kommer träffas på sin ort för att diskutera och skriva texter. Den innebär att förslag kommer flyga i luften de närmsta månaderna, varav en del kommer byta riktning, andra kommer försvinna, och en del kommer att gå hela vägen fram till majoritetens bifall.

För att det är en så stor process är den noggrant planerad, men ändå finns det ingen som kan säga precis hur det kommer sluta. Det kommer bli överraskningar, och på vägen till många beslut finns åtminstone några element av rent och skärt kaos.

Kongressen är en demokratisk process, där partiet bestämmer sig för vart det skall gå. Det är därför som den inte bara är förknippad med glädje. Som var och en vet är det svårt och ibland olustigt att välja mellan två kloka förslag. Och det är nervöst att till exempel ställa upp till val, därför att alla inte kommer bli valda. Men kongressens roll är inte att göra alla nöjda, eller att säga ja till allt. Det handlar om att filtrera fram det klokaste och viktigaste.

Till det har vi några viktiga instrument och regler. Vi har en tydlig tidsplan, som skall se till att alla får förslagen från partistyrelsen i god tid. Vi har tydliga regler för hur förslag – motioner – skrivs, behandlas och besvaras. Vi har kanske Sveriges bästa mötesledning – presidiet – som på kongressen ser till att allt går riktigt till. Och så har vi kongressdebatten, som börjar idag.

Vi vill att alla medlemmar i Vänsterpartiet skall känna sig varmt välkomna att diskutera partiets inriktning, politik, strategi, organisation och stadgar. En stor del av denna debatt sker inte i publicerad form, utan i partiföreningar och distrikt. I vår anordnas speciella kongressträffar för ombuden till kongressen och de är väldigt viktiga för diskussioner. Det kommer säkert publiceras artiklar i vänstertidningar och skrivas på sociala medier, men just detta är vår officiella plats för publicerad debatt.

Som många noterat har vi inte haft en så livlig debatt här, men nu ändrar vi på det. Därför har vi sett till att det finns en redaktör och moderator som både har som uppgift att se till att debatten kommer igång, att frågor och invändningar på partistyrelsens förslag får svar i rimlig tid och att debatten här på debattsidan blir respektfull. Alla som någon gång debatterat på nätet vet att orden kan bli taggigare, resonemangen elakare och knepen fulare. Det kan leda till att folk helt enkelt tappar lusten att diskutera. Så skall det inte vara i vårt parti – vi har olika åsikter, men vi är inte fiender. Vi är många människor, men vi har ett parti tillsammans.

När jag själv funderade på det bästa sättet att sparka igång en debattsida kom jag på det som lett till denna kongress stora programarbete, det ekologisk-ekonomiska programmet (se artikel). Historien om det som vi kallat eko-eko är en historia om hur den demokratiska processen i Vänsterpartiet fungerar. Den visar hur kloka idéer kan födas hos enskilda medlemmar, och hur de – ganska ofta – snabbt utvecklas till samarbeten, blir starkare av diskussioner och debatt. Den visar att de viktigaste debatter kan föras med respekt för åsiktsskillnader. Den visar hur kongressbeslut i Vänsterpartiet förvaltas av partistyrelsen och sedan blir praktisk handling. Vad som började med en idé hos en person kan staka ut arbetet för partiet under flera års tid. Om det är en väldigt bra idé, och om kongressen säger ja. Precis som det skall vara.

En del i historien är också att partistyrelsen, här som på andra ställen var orolig för arbetsmängden. Och det är något jag känner igen från min vardag som partisekreterare: just eftersom vi arbetar hårt för att genomföra kongressbeslut samtidigt som den politiska verkligheten hela tiden pockar på, önskar sig den centrala partiapparaten en realistisk arbetsbörda av kongressen. Vårt demokratiska ideal är att ha en partiledning som alltid respekterar kongressbeslut och en kongress som litar på att partistyrelsen genomför kongressbeslut.

Alla vi som har arbetat med de förslag som idag publiceras här ser fram emot att få diskutera dem. Dessa förslag är de bästa vi kunnat prestera, men de kommer att bli ännu bättre av era ändringar. Det är med vetskapen om att vi blir klokare tillsammans som vi vill önska oss alla en spännande och utvecklande debatt. Välkommen!

 

Aron Etzler, partisekreterare