debatt

Välfärdsbygget och flyktingmottagandet behöver gå hand i hand

Christina Höj Larsen
Christina Höj Larsen

Det finns en annan väg än repressionens. Den vägen når vi genom att satsa på välfärden och utveckla våra samhällssystem. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen, skriver Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vi befinner oss i den största flyktingkatastrofen i modern tid. Den speglar krig, terror och förföljelse som just nu pågår på tröskeln till Europa. Inte sedan andra världskriget har lika många människor varit på flykt.

Som ett av världens rikaste och tryggaste länder har Sverige alla möjligheter att ta emot människor som söker sig hit. Sverige byggdes genom att investera i både samhället och människorna i det. Det gjordes utifrån ett medvetet samhällsprojekt: Gemensamma investeringar som gynnade framtiden, byggde vägar, järnvägar, skola, hälso- och sjukvård för alla och trygghetssystem som gjorde att ingen lämnades ensam. Samtidigt har Sverige haft ett stort flyktingmottagande. Ensamkommande från Finland, judar från Europa och flyktingar från diktaturens Chile eller krigets Balkan är en del av Sverige. Framgångsfaktorn är att vi investerat i både samhället och människorna som kommit. Välfärdsbygget och flyktingmottagandet har gått hand i hand. Det behöver de göra även idag.

Regeringens svar på att historiskt många sökte skydd i Sverige 2015 är stängda gränser, sämre möjlighet att stanna och ökad otrygghet. Det ska avskräcka flyktingar från att komma till just Sverige. Det är naivt att tro att det ska fungera. Människor kommer fortsätta fly så länge krigets helvete fortsätter. Dessutom är det en bakvänd politisk vision att göra Sverige till ett sämre och otryggare land. Vi ska vara stolta över den trygghet och framtid Sverige erbjuder. Allianspartierna passar som vanligt på att använda flyktingarna som murbräcka för sina gamla vanliga krav på sänkta löner och höjda hyror. Inget av detta kommer göra Sverige starkare.

Det finns en annan väg. Vänsterpartiet ser utmaningen med att många människor kommer till Sverige på samma gång. Vi ser också att åtta år med borgarna vid makten har skapat stora revor i välfärden. Därför behövs investeringar i att bygga Sverige större med fler bostäder, bättre skola och vård. Det är också en satsning på jobb. I budgetförhandlingarna kräver Vänsterpartiet 10 miljarder för att ge socialarbetare, lärare och undersköterskor i kommuner och landsting fler kollegor.

Borgerligheten lämnade inte bara en försvagad välfärd efter sig, de lämnade även ett samhälle som är sårbart i kriser. På vissa håll blev mottagandesystemet väldigt ansträngd under hösten 2015. Både för att mottagandet är ojämlikt fördelat i landet, och på grund av stelbenthet. Regeringen kallade det systemkollaps, och krävde andrum genom stängda gränser. Det är att sätta system framför människor. Kommuner, myndigheter och frivilliga pekar på byråkratiskt krångel som hindrar dem i arbetet. Man fastnar i pappershögar. Det är orimligt. System finns till för människor – inte tvärtom. Vänsterpartiet föreslår regelförenklingar för att socialsekreterare ska få tid att arbeta med människor i behov av stöd, och att Migrationsverket slippa hantera blanketter för vinterkläder när de behöver lägga sin tid på handläggning av ansökningar.

Vänsterpartiet har ett batteri av förslag för att skapa ett bra mottagande av människor på flykt:

• Fler boendeplatser. Boendesituationen är ansträngd och asylboenden lever inte alltid upp till de krav som ställs. Vänsterpartiet föreslår ett snabbare byggande genom en satsning på prefabricerade bostäder och bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Genom större statligt och kommunalt ansvar för mottagandet vill vi göra oss oberoende av privata lyckosökare. Det innebär att säkerhet och trygghet kan tillgodoses bättre på boendena och hjälper kommunerna planera.

• Snabbare utbildningsinsatser. Utbildning för att komma i arbete eller komplettera kompetens är avgörande för etablering. Därför vill vi utveckla valideringen av utländska examen, stärka studiehandledningen på modersmål och modersmålsundervisningen, samt öka möjligheterna till svenskundervisning från dag ett.  För att kunna göra det behöver vi se till att nyanländas kunskap används bättre i studiehandledning och modersmålsundervisning.

• Snabba på vägarna till arbete. Vänsterpartiet vill utveckla Arbetsförmedlingens så det finns tid och resurser som passar individen samt ge dem ökat ansvar för validering av yrkeskunskaper, återinföra krav på att arbetsgivare lämnar information om lediga tjänster till Arbetsförmedlingen, möjliggöra för körkortsstudier med CSN-stöd samt utse en nationell samordnare för att rekrytera till bristyrken.

• Fler ska kunna hjälpa till. Överallt i landet finns människor som vill hjälpa till. Därför vill vi även ge folkhögskolorna möjlighet att utföra språkintroduktion och erbjuda studiecirklar i svenska från dag ett, skapa bostadsförmedling där både privata och offentliga kan erbjuda boendeplatser, skapa ett flexiblare regelverk för uthyrning och ge stöd till lokalsamhället för aktiviteter som stärker sammanhållningen.

Att satsa på välfärden och utveckla våra samhällssystem är att satsa på framtiden. Vi har behoven, vi har resurserna att investera och tillsammans med de som nu kommer kan vi bygga Sverige större och starkare. Vi har gjort förut. Låt oss göra det igen.

 

(artikeln har tidigare publicerats på etc.se)