debatt

Vad Vänsterpartiet missar i LSS

Bengt Sundell

Varför tar inte Vänsterpartiet upp anhörigassistansen, undrar medlem Bengt Sundell V Liljeholmen-Hägersten och fördjupar sina argument genom en färsk rapport från Kommunal.

I ett pressmeddelande skriver Maj Karlsson socialpolitisk talesperson bland annat ”Vi noterar att högerpartiet KD bryr sig mer om de funktionshindrades rättigheter än vad regeringen gör”.

I direktivet till Försäkringskassan från regeringen står att det ska göras en översyn över ett antal domar inom LSS – för att se om det behöver göras en ändring i lagen.

Vänsterpartiet koncentrerar sig på antalet assistanstimmar inom LSS. I Aftonbladet 30/10 säger Åsa Regnér – äldreminister ”Försäkringskassan uppskattar att tio procent av assistansersättningen går till annat än assistans”. Kommunal som organiserar personlig assistans skriver i en rapport 2016 att ”Personlig assistans ska utföras av professionell personal […] idag utför en femtedel av anhörigassistans[…] Det behöver införas en möjlighet för kommuner och Försäkringskassan att besluta om att viss assistans ska ges av professionell personal[…]”.

Varför tar inte Vänsterpartiet upp anhörigassistansen? Vad anser partiet om att 450 privatbolag är s.k. utförare? Av den statligt beslutade assistansersättningen utförs detta till 80 % av bolag med fler än 100 anställda.

I rapporten från fackförbundet Kommunal ”Arbete på samma villkor som andra” (2016), framförs ett antal krav:

  • Att utbildningskrav införs, att antalet anhörigassistenter minskar, att arbetsgivaransvaret tydliggörs, anställningsformer enligt LAS och att det ska krävas tillstånd för att bedriva assistans.
  • Att unga vuxna behöver ges mer utrymme för att frigöra sig från sina föräldrar; de behöver leva ett mer självständigt liv. Kommunen ska bära det fulla ansvaret.

Håller Vänsterpartiet med Kommunal om dessa krav?

Enligt samma rapport, ”Arbete på samma villkor som andra”, har idag privata assistansföretag 65 % av marknaden. De senaste 20 åren har antalet beviljade timmar för assistansersättning ökat från i genomsnitt 67 till 124 timmar per person och vecka. Skattepengar går till jurister i bolagen. Humana Assistans har över 20 jurister”.

Vad säger partiet om det medicinska underlaget som ska bedöma behovet av assistanstimmar? Den assistansberättigade kan låta ett juridiskt ombud föra dess talan (42 % 2014 mot 8 % 2006). Enligt Försäkringskassan är det vanligt att ombuden deltar i hembesöken och sitter med när den assistansberättigade ska träffa Försäkringskassan.

Bolagen säger många gånger att dom överdriver… ”för ni drar ju ifrån i alla fall”.. det har förekommit att den assistansberättigade kontaktat handläggaren efteråt och berättat att han eller hon inte känt igen sig i assistansanordnarens beskrivning .

Den 27 oktober behandlades detta i socialutskottet, tog Vänsterpartiet upp något av detta?

Anser Vänsterpartiet att det förekommer överutnyttjande av assistansersättningen?