debatt

Ute och cyklar om bemanningsföretag

Förbjud bemanningsföretag dundrar Jonas Sjöstedt – Ett sällsynt illa avvägt uttalande.

Det finns gott om lycksökare i bemanningsbranschen, som i många fall används till att kringgå LAS och arbetsgivaransvar. Den anställde som har ett avtal med ett företag, hyrs ut till ett annat som slipper allt ansvar all långsiktighet och däremellan hyvlar någon av vinst på den anställdes arbete. Denna onda bild hänger över många kamraters ögon som ett rött skynke.

Detta är dock inte hela sanningen. Jag har träffat åtskilliga anställda som är tacksamma och glada för att som ”konsulter” ha en anställning på ett företag specialiserat på ett område, vare sig det gäller servicetjänster eller avancerade utvecklingsjobb. Genom att ha anställningen tillsammans med andra inom ett likadant område förenklas kompetensutveckling, lönebildning (där inte olika grupper kan spelas ut mot varandra) och ansvar.

Ett bra bemanningsföretag (och det finns gott om sådana!) gör ofta ett bättre jobb än Arbetsförmedlingen. Istället för den ”hire and fire”-politik som råder i flera större företag agerar ett bra bemanningsföretag som en buffert mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nya uppdrag söks och säljs in och den anställde kan på så sätt räkna med en längre och tryggare anställning än om man gått direkt till huvudföretaget.

Man kan även bilda mer eller mindre kooperativa bemanningsföretag. Inom intellektuella yrken som arkitekter, media och reklam är detta mer eller mindre standard. Framgångsrika personalkooperativ med inriktning på bemanningsuppdrag skulle kanske få vissa i partiet att tänka om. Exempel finns på RUT-företag (t.ex. CASA från Göteborg, Macken i Växjö och Yalla trappan i Rosengård).

Det finns gott om problem med bemanningsbranschen. Facken måste lära sig att arbeta på ett nytt sätt. Avtalen måste anpassas. Villkoren måste säkerställas. Kollektivavtalen försvaras. Men det finns gott om bättre lösningar än förbud.

Magnus Pettersson
Vänsterpartiet i Lerum
Företagare