debatt

Tillåter vi elever i storleksordningen av en mindre stad att vara frånvarande från skolan?

Bengt Sundell

Bengt Sundell från Vänsterpartiet Liljeholmen – Hägersten frågar sig vad Vänsterpartiet har för förslag för att motverka att en stor andel elever är frånvarande från sina lektioner.

Det finns ett antal värdeladdade frågor för Vänsterpartiet. Det är frågor som rör jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och FNs Barnkonvention.

Åtta kvinnoorganisationer ställde i Aftonbladet ett antal frågor till jämställdhetsministern den gångna sommaren. Vänsterpartiet som ett feministiskt parti bör lyssna till dessa åtta kvinnoorganisationer och lägga örat mot rälsen – vi ska ju vara ett lyssnande parti.

Samtidigt slår Stiftelsen Idéer för livet och bloggen Prestationsprinsen larm. Uppgifter från skolledare gör gällande att – och nu citerar jag – ”38 500 elever i mellanstadiet och högstadiet har en frånvaro på mellan 10 – 19 % av skoltiden”. ”Ytterligare 14 500 elever har en frånvaro på över 20 %”.

186 av 190 kommuner har i en enkät gällande frånvaro, pekat på ännu högre siffror: ”52 500 elever har en frånvaro på mellan 10-19% av skoltiden, och ytterligare 18 500 elever har en frånvaro på över 20 %”. Av de kommuner som svarat är det bara hälften som för statistik över närvaron, och enbart 1/8 del är statistik från privatskolor.

Ett rimligt krav är att alla kommuner för frånvarostatistik. Vad händer dessa 50-70 000 elever som går miste om sin skoltid?

De åtta kvinnoorganisationer som skrev till jämställdhetsministern har som krav att ”skollagen ska gälla alla”. De skriver: ”Många unga som utsätts för olika typer av hedersrelaterat förtryck, förbjuds att delta i obligatorisk skolundervisning i exempelvis gymnastik (främst simning) eller i religion. Vi har obligatorisk grundskola i Sverige vilket i praktiken innebär att det inte ska vara möjligt för en elev att utebli från all undervisning inom ett speciellt område…”

Har Vänsterpartiet några förslag att inkludera dessa elever i det svenska samhället?

Något att fundera på för Vänsterpartiet är en artikel i Göteborgs Posten från 20 juni-16: ”Jämställdhet och religiösa dogmer går sällan hand i hand”. Vänsterpartiets ledning borde klargöra var de står i frågan om könsdiskriminering med hänvisning till religion”. Det är en artikel signerad Maria Hagberg (partimedlem sedan 30 år).

Fakta i målet:

* Många kommuner vet inte hur hög frånvaron är bland elever i grundskolan.
* Drygt hälften av landets kommuner samlar in frånvarostatistik.
* Kommunerna och skolhuvudmännen har det fulla ansvaret.
* 70 000 elever motsvarar 7 % av alla mellan- och högstadieelever. Bland 9:orna är det 17 % mer än var 6:e elev som är frånvarande en halv till över en dag i veckan.

Det här är något för våra partikamrater ute i kommunerna att ta upp i de olika politiska församlingarna.