debatt

Tänk igenom den globala samhällsekonomin ordentligt

En ekonomi med möjlighet till ostörd reproduktion i jordens alla olika kretslopp, är det viktigaste för människans fortsatta möjlighet att existera på vårt jordklot. Göran Ekblad, Vänsterpartiet Lidköping, tycker att Vänsterpartiet behöver tänka igenom den globala samhällsekonomin, redan innan valet 2018.

Vänsterpartiet behöver börja tänka igenom den globala samhällsekonomin ordentligt, redan innan valet 2018. Vi måste vara beredda på, att redan under nästa mandatperiod kan vi få uppleva den globala kapitalistiska konkursen.

Vänsterpartiet är det enda politiska parti i Sverige som har historiska förutsättningar för en helt ny syn på samhällsekonomin. Vårt marxistiska arv borde hjälpa oss att förstå vad som är på väg att hända, och kanske rentav hjälpa oss att hitta tänkbara lösningar på de stora problem, som den nu fullt utvecklade, globala kapitalismen snart ställer hela mänskligheten inför.

Vår globala ekonomi är nu en fullt utvecklad produktionsekonomi. Allt bygger på produktion av varor som skall konsumeras i en allt snabbare takt. Ekonomin måste växa exponentiellt. Det innebär att man alltid räknar med en procentuell ökning av föregående års eller kvartals totala resultat. En sådan beräkning innebär alltid att det framräknade absoluta resultatet, ökar med en växande ökningstakt.

Produktionen av allting behöver råvaror och arbetare för att fungera. De varor som producerats måste säljas till ett pris som konsumenten/arbetaren kan, och vill, betala.

Råvarorna till produktionen hämtar vi alltid från något av jordklotets kretslopp eller direkt ur berggrunden – som även den kommer ur ett mycket långsamt kretslopp. Alla råvaror reproduceras i kretsloppssystem som är mycket olika långa. De geologiska kretsloppen kan omfatta miljontals år – även om det ibland händer mycket snabba dramatiska saker i dem. De snabbaste biologiska kretsloppen kan gå runt på ett år, eller i några fall ännu snabbare. Tänker vi vidare på detta kan vi förstå, att möjligheten till reproduktion (återskapande) av råvaror, är ett absolut villkor för fortsatt produktion.

Även arbetarna – människorna – måste ha möjlighet till reproduktion, annars tar de slut. Vi måste ha möjlighet att avla barn, föda upp barn, lära barn allt de behöver veta för vuxenlivet. Vi måste ha mat varje dag, vi måste få vila varje dag och sova, om vi skall kunna arbeta vidare. Vi måste ta hand om de människor som blir sjuka eller skadas, och om våra gamla föräldrar när de inte längre klarar livet så bra. Reproduktion av människor – arbetare är också är ett absolut villkor för fortsatt produktion.

Arbetarna bjuder ut sin arbetskraft på arbetsmarknaden och kapitalisterna köper arbetskraften, av den som tar minst betalt. Där ser vi ett annat problem. Arbetarna är också de naturliga konsumenterna och förväntas använda sin lön för att köpa de producerade grejorna. Men ju mindre de får i lön, desto mindre kan de ju köpa…

Ibland talar man om att ersätta arbetarna med robotar, men robotar konsumerar väl inte alls som vi människor gör? Vem skall då köpa det som producerats? Om ingen köper blir det ingen tillväxt.

För människans fortsatta möjlighet att existera på vårt jordklot måste vår produktionsekonomi bytas mot en reproduktionsekonomi. En ekonomi där möjligheten till ostörd reproduktion i jordens alla olika kretslopp, är det viktigaste.

Planeten Jorden kommer inte att gå under på grund av produktionsekonomin, och inte livet heller – men människan kommer att göra det.

Göran Ekblad; medlem i Vänsterpartiet Lidköping