debatt

Tandläkare och läkare borde slås ihop för att undvika förgiftningstillstånd

Arbetar inom åldringsvård och ser ett klart tecken till förgiftningstillstånd hos 95% av de äldre som troligtvis diagnostiseras fel.

Har de senaste åren fördjupat mig i människans beståndsdelar

och jag ser faktorer som bidrar till sjukdomar där sjukvården klassar sjukdom som är bidragande till tandläkarnas insats. Då menar jag amalgan som har satts in i munnen tungmetaller som läcker ut i kroppen och förorsakar förödelse.

Då överskott sker på vissa tungmetaller hotas vi av förgiftning. Varför samarbetar inte dessa två läkargrupperna ihop, då hade många sjukdomstillstånd kunnat påvisas av förgiftning orsakat av amalgan som består av kvicksilver som blandas med olika metaller i pulverform silver, tenn, koppar eller zink. Läs gärna om hur förgiftningstillstånd yttrar sig av dessa tungmetaller….

Lillian Kristoffersen