debatt

Svar till Maj Karlsson

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten, ger en kort kommentar till Maj Karssons (V) svar.

Tack Maj för ditt svar. Ja det är ”problematiskt” att ha vinstdrivande riskkapitalbolag i en rättighetslagstiftning och som ”tillåts utnyttja systemet för egna vinstsyften”.

Vi ska värna LSS reformen och ha fokus på en professionell assistans och att anhörigassistansen skall minska, vidare att anställd i annans hushåll skall omfattas av arbetsrätten, anställningsskydd och skyddslagstiftningen. Det vill säga hushållslagen ska inte tillämpas för personliga assistenter – ett slags avtal för samtliga assistenter.

Ca 1000 privata bolag har 65 % av verksamheten. Av den statligt beslutade assistansersättningen som utförs av privata bolag, har ca 80 % mellan 100-500 anställda. 2 % har färre än 20 anställda. De 20 största bolagen har vinstmarginaler på 15 %. Stat eller kommun skall vara huvudman.

LSS reformen skall vi tillsammans värna med dess rättig-hetslagstiftning. Vi får avvakta beslutade utredningar om LSS.