debatt

Stopp för EU parlamentets flyttcirkus, Strasbourg-Bryssel T & R

Trots att EU-parlamentets egna ledamöterna enligt artikelförfattaren vill ha ett parlament, på en och samma plats, så fortsätter flyttkarusellen mellan Strasbourg och Bryssel varje månad. Till en hög kostnad, såväl ekonomiskt som ekologiskt. Hur kan detta få fortgå, frågar sig debattören Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten.

 

Nico Semsrott heter en EU parlamentariker för Die Partei. Han vill helt enkelt vill döpa om sammanträdessalen i Bryssel till Strasbourg. Enligt Semsrott ”står det inget i fördraget om det är i Strasbourg i Frankrike eller i Strasbourg i provinsen Saskatchewan i Kanada” (DN 20/2-20).

Varje månad flyttar EU-parlamentet över 700 parlamentariker och hela dess administration mellan Strasbourg och Bryssel. Det handlar om 20 ton papper, totalt 5000 människor och 2000 lådor med arbetsmaterial på lastbil. Utöver det även ett antal parlamentarikerbilar med chaufförer, motsvarande 4900 returresor med flyg Berlin – New York. En miljöbelastning motsvarande vad över 11 000 personbilar släpper ut i snitt per år. Totalt en miljöbelastning på 19 000 ton koldioxid per år för lastbilstransporterna. Flyttandet fram och tillbaka kostar 1,2 miljarder kronor per år.

Hur kan det se ut så här, varför får det fortsätta? Det har gjorts ett antal försök att göra något åt det, men det är de enskilda medlemsländerna som bestämmer. Alla måste vara eniga om det ska bli någon ändring. I Europaparlamentets resolution den 20 november 2013 står det bland annat:

  • Europaparlamentet stöder principen att det skulle vara mer ändamålsenligt, kostnads-effektivt och miljövänligt om det hade ett enda säte… det har blivit en negativ symbol som väcker ont blod bland merparten av EU-medborgarna och skadar EU:s anseende.
  • Ge parlamentet beslutanderätt över sitt säte och sin interna organisation.
  • Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten, presidiet senast den 1 januari 2014 låta utföra en Europabarometerundersökning eller liknande professionell enkätundersökning i fråga om EU – medborgarnas syn på att behålla parlamentets tre arbetsorter (Strasbourg, Bryssel, Luxemburg) med särskild hänsyn till de finansiella, miljömässiga och effektivitetsrelaterade kostnader som detta system medför.
  • 78 procent av alla tjänsteresor som görs av parlamentets anställda, 3 172 varje månad. uppstår som en direkt följd av parlamentets geografiska spridning. Att parlamentets verksamhet bedrivs på olika geografiska platser leder till merkostnader spå mellan 156 och 204 miljoner euro per år. Parlamentets byggnader i Strasbourg används för närvarande bara 42 dagar per år (oanvänd 89 procent av tiden) men måste värmas upp och vara bemannade.
  • EU:s medborgare – bland annat över en miljon medborgare som har ställt sig bakom en framställning om ett enda säte – har vid flera tillfällen uttalat sitt missnöje med den nuvarande situationen.
  • Europaparlamentet anser att det är helt legitimt att inleda en diskussion om och över sin egen verksamhet, bland annat rätt att bestämma var och när man ska ha sina samman-träden. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, europeiska rådet samt till medlemsstaternas stats- och regeringsparlament.

Det verkar som om EU-parlamentet är fånge i sina egna hus. Men av vem/vilka? Vilka medlemsländer vill ha denna flyttkarusell, med alla dessa negativa konsekvenser? En flyttcirkus som alltså pågått på samma sätt ända sen 1992. Kan någon ge en rimlig förklaring?

EU-ledamöterna vill ha ett parlament, ett enda säte, men får inte. Den 30/9 -19 skrev jag om detta på V debatt, men fick inget svar. Men kan nu kanske denne EU-politiker, Nico Semsrott från Die Partei som vill döpa om sammanträdesrummet i Bryssel till Strasbourg, göra något åt saken? Det verkar finnas kreativa EU-parlamentariker.

Bengt Sundell, V Liljeholmen – Hägersten