debatt

Snygg reklam men feg debatt till vänsterpartisterna

Vänsterpartiets medlemstidning Rött håller hög kvalitet, men den interna debatten är förpassad till en plats på Vänsterpartiets hemsida som få läser och ingen talar om. Det menar Britta Ring, Vänsterpartiet, Vita Bergen, och tycker att den interna debatten är nödvändig för ett levande och friskt vänsterparti.

Har läst årets första nummer av Vänsterpartiets medlemstidning Rött, som är en gedigen journalistisk produkt med intressanta reportage och snyggt formgiven av skickliga Losita Garcia. En reklamtidning med hög kvalitet. Reklam, eftersom där inte finns ett enda ord av kritik mot Vänsterpartiets egen praktik och politik – enbart positiva skildringar. Dess naturliga läsekrets är egentligen vänstersympatisörer utanför partiet, t ex vänstersossar som vi vill dra till oss som medlemmar. Av en medlemstidning väntar man sig tvåvägskommunikation, som också inbegriper diskussion.

Men den interna debatten är förpassad till en plats långt inne i Vänsterpartiets hemsida på nätet som ingen talar om och få läser (jag har frågat och fått svar med handuppräckning).  Det finns inflammerade frågor, t ex förortsfeminismen och den traditionellt usla förmågan att lösa interna konflikter i partiet, som det av partiledningen inte anses OK att ta i. De har blivit inflammerade på grund av att partiledningen har låst sig och hamnat i en prestigeladdad försvarsposition i stället för att föra en lyssnande dialog med kritikerna.  En hållning som fått flera medlemmar att lämna partiet. I det här fallet drabbar kritiken partiets feministiska praktik, som många anser har stagnerat. Det handlar alltför ensidigt om feministiskt självförsvar och frågor som t ex intersexualitet, medan partiet väjer undan för att stödja förortens invandrarkvinnor mot så kallat hederskulturellt förtryck, eftersom det innebär kluvna solidariteter – ett val mellan feministisk solidaritet och solidaritet med de manligt dominerade invandrarorganisationerna. En öppen och saklig intern debatt skulle öppna vägar till lösning av problemet och samtidigt mynna ut i en positiv utveckling av partiets feministiska politik. Kanske skulle en serie kurser i konfliktlösning kunna bidra?

Medlemmarna i Vänsterpartiet betraktar sig som stolta ifrågasättande samhällsmedborgare. Sådana medlemmar är en värdefull tillgång för ett vänsterparti.  Det rimmar illa med en ambivalent och i grunden feg hållning till den interna debatten, som förvisso kan vara besvärlig för partiledningen att handskas med men som trots allt är nödvändig för ett levande och friskt vänsterparti.

Britta Ring, Vänsterpartiet, Vita Bergen