debatt

Skillnaden mellan oss och andra partier

Vad skiljer Vänsterpartiet från andra partier? Hanna Gedin, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen, klargör varför det är viktigt att vi är tydliga med det som är unikt för Vänsterpartiet. Den röda trossen som löper genom Vänsterpartiets politik. Övertygelsen om att ett jämlikt samhälle är ett bättre samhälle för alla.

Det ringde en Rickard. Kunde det verkligen stämma att Vänsterpartiets förtroendevalda har en maxlön på 28 000 kronor netto, att överskjutande del betalas i partiskatt?

– Ja, visst, svarade jag, vi vill sänka politikerlönerna, man ska inte glassa runt på direktörslöner utan leva som vanligt folk.

– Även Jonas Sjöstedt? undrade Rickard lite förvånat.

– Även Jonas, svarade jag.

– Det måste ni ju berätta om, komma ut i media med, ni är ju inte som de andra! sa Rickard.

Det finns mycket som skiljer oss från de andra partierna. Dels i hur vi är och dels i vår politik. Allt för ofta tar vi det för självklart att folk ser denna skillnad men sanningen är att det inte är en självklarhet. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att lyfta fram det unika med Vänsterpartiet.

För oss betyder att all makt ska utgå från folket inte bara att vi kämpar mot privatiseringar och det ekonomiska systemets rovjakt på människors tid, hälsa och liv. Det betyder också att de politiska uppdragen bara är till låns och inget yrke att sko sig på. Vi är grannen och kollegan, fackombudet och flyktingaktivisten. Vi är partiet som inte bara pratar feminism utan som praktiserar det med att ha flest kvinnor i alla parlamentariska församlingar.

Med Vänsterpartiet vet man vad man får. Man får folk som ställer sig upp i flygplanet och uppmanar medpassagerare att förhindra en deportation. Med oss får man modiga människor som bryter nya vägar, som när Jörn Svensson som förste riksdagsledamot höll tal under den homosexuella frigörelseveckan i slutet av 1970-talet, eller som när vi motionerade i riksdagen om ändrad abortlagstiftning redan på 1930-talet.

Vi har visat att vi har ryggrad när vi, trots att de flesta andra partier anpassat sig till Sverigedemokraternas bruna retorik, stått rakryggade i vårt försvar av asylrätten. Vi ska vara stolta över vår intakta ryggrad och se det som en varudeklaration i valet. Med Vänsterpartiet vet man vad man får; 100 % vänsterpolitik.

För oss är det förändringen som är det viktiga. Vi klamrar oss inte fast vid makten för maktens skull. Löfvén, ja till och med partierna på högerkanten, börjar nu prata om jämlikhet. De kan prata på, vi är det parti som agerar och som har de konkreta förslagen. Inte minst har det märkts när vi förhandlat statsbudget med regeringen. Socialdemokraterna har sagt nej till våra förslag om att öka rättvisan och fördela rikedomarna mer jämt mellan rika och fattiga, män och kvinnor, mellan generationer och inom Sverige.

Genom vår politik finns en röd tråd, eller kanske snarare en röd tross. Övertygelsen om att ett jämlikt samhälle är ett bättre samhälle, övertygelsen om att vägen dit är genom omfördelningspolitik och att människor får makt och frihet över sina liv. När vi går till val på en ekonomi för alla, inte bara för de rikaste är det för att vi ser nödvändigheten av förändring. Vi vill ta från helikopterägaren i Danderyd, från miljonärerna och kapitalägarna och ge till de många av oss som är helikopterlösa, känner oro inför våra barns framtid eller saknar inflytande över våra arbeten.

Det är skillnad på höger och vänster. Den politiska mitten är en chimär. Utan en idé om vart man ska kommer man ingenstans, då står man och stampar, då blir man bara ett parti som förvaltar det rådande ojämlika systemet. Vi har en idé om riktning. Vi vill ha ett socialistiskt och jämställt samhälle på ekologisk grund. Vårt mål är ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. I denna valplattform lägger vi strategiska reformer för att nå en bit till målet. Några sådana är bankdelningslag, miljonärsskatt, ändrat pensionssystem, ny grön investeringsbank, förstatligande av järnvägsunderhåll, arbetstidsförkortning, avskaffande av allmän visstid, införandet av ett statligt byggbolag med mera.

Det kom ett mail. Elma och tre andra gymnasietjejer gjorde ett grupparbete och skrev i desperation: ”Vi har valt att fördjupa oss inom socialismen. Vi har mailat Socialdemokraterna men inte lyckats få något svar. Nu vänder vi oss till er i Vänsterpartiet.” Deras rader är talande för det politiska landskapet idag. Hos få partier står ideologin högt i kurs. Vänsterpartiet är inte som andra partier. Våra värderingar är vårt kitt. 2018 ska vi göra till ett ideologiskt val. Självklart fick Elma svar.

Hanna Gedin, partistyrelsens redaktionskommitté för valplattformen