debatt

Se över kongressens arbetsformer

Vänsterpartiets ledning behöver se över kongressens arbetsformer. Kongressens viktigaste uppgift är att fatta politiska beslut samt förrätta val.

Vid årets kongress skulle särskilt de båda uttalandena inför riksdags- respektive EU val behandlas. P.g.a. tidsbrist behandlades inte EU-uttalandet. Det är anmärkningsvärt. Det måste finnas tillräckligt med tid så att valda ombud ges möjlighet att påverka partiets beslut.

Jacob Johnson
riksdagsledamot, Uppsala