debatt

Potential till frigörelse

Det hörs ständigt nyheter om nya varsel. Arbetskraft görs onödig på grund av automatiseringar och effektiviseringar. Samtidigt går megafonerna hela tiden vi ska jobba mer och längre upp i åldern, samtidigt som tekniken just gör mänsklig arbetskraft onödig.

Det går att bemöta det på två sätt, antingen ondgör man sig över utvecklingen, eller så kan man se potentialen. Att det i själva verket handlar om en fördelningsfråga. Att den utvecklingen kan vändas till att långsamt frigöra människan från arbetet genom att gradvis sänka arbetstiden. Göra att fler får arbete och de som arbetar inte behöver slita ut sig i förtid. Det är väl ändå bättre att jobba för allas bästa, istället för att göda en kvarn som bara föder några få. Det viktiga i livet är väl ändå att få tid att utvecklas som människa, istället för att behöva springa ihjäl sig eller att gå och deppa över att inte ha ett jobb?

Robert Moback