debatt

Politik bör komma före strategi: omformulera strategidokumentet

Förslaget till strategidokument formuleringar bygger delvis på ett förslag till partiprogram som inte kommer att diskuteras på kongressen. Det menar Agne Sandberg som därför vill formulera och döpa om strategidokumentet.

Av begripliga skäl (coronan) har partistyrelsen beslutat om att den uppskjutna kongressen ska genomföras digitalt och delas upp i två delar. I närtid ska vi besluta om bl a nytt strategidokument med fokus på organisatoriska frågor. Kongressbeslut om nytt partiprogram planeras för 2024.
För mig är detta ett bakvänt förfarande. I normalt språkbruk betyder strategi att utifrån (politiska) målsättningar bestämma vilka instrument som ska användas för att nå de politiska målen. De politiska målen för Vänsterpartiet formuleras i partiprogrammet. Rent logiskt borde således beslut om nytt partiprogram fattas före beslut om ny strategi.

Eftersom jag efter vinterns läsning av förslaget till partiprogram är utomordentligt kritisk på flera punkter, bekymras jag över att förslaget till strategidokument i vissa delar är formulerat med bäring på ett ännu inte antaget partiprogram.

Jag begriper fullt ut att det är svårt att än en gång stuva om i planerna för kongressen, men jag vill ändå veta hur partistyrelsen resonerat kring den bristande logiken. Är avsikten att ta fram ett nytt strategidokument efter
kongressen 2024?

Ett sätt att (åtminstone delvis) komma runt problemet är att

1) döpa om ”Strategidokumentet” till ”Organisatorisk strategi för Vänsterpartiet” och att,

2) se över och strama upp förslaget till strategidokument, så att implicita och explicita framskrivningar mot ett ännu inte antaget partiprogram tas bort.

Agne Sandberg, medlem i Karlstads partiförening och kongressombud.