debatt

Pest eller kolera i Syrien?

Vänsterpartiets nuvarande position, att Assad inte kan vara en del av en framtida lösning, är orealistisk. Det skriver Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Kriget i Syrien är en varböld med outsägligt mänskligt lidande som måste få ett slut. Det kan nog de flesta – om inte alla – hålla med om. Men svårare, ja näst intill omöjligt, verkar det vara att finna en bra lösning, en lösning som kombinerar slut på kriget med mänskliga fri- och rättigheter och demokrati.

Antalet aktörer i kriget är till en början minst sagt stor. Assadregimen i Syrien, Erdoğans Turkiet, kurderna, Fria Syriska Armen, Hizbollah, Iran, Ryssland, Daesh och andra mer eller mindre extrema islamistiska fundamentalister, USA, Storbritannien, Frankrike, Nato, EU, Kina, FN.

Knappast någon av dessa aktörer förutom FN lever väl upp till de krav som Vänsterpartiet ställer vad gäller synen på mänskliga rättigheter och demokrati fullt ut. Men inte desto mindre måste Vänsterpartiet enligt min mening försöka hitta en strategi framåt mot vapenvila, fred och antagligen stapplande steg mot mänskliga rättigheter och demokrati i detta så svårt av hat och krig drabbade land.

En sådan strategi tror jag ska innehålla:

– Politiskt och icke militärt stöd till den väpnade kampen mot Daesh, kombinerad med erbjudande om amnesti till meniga inom Daesh.
– Krav på vapenvila mellan övriga stridande parter i kriget.
– Omfattande internationella humanitära hjälpinsatser under ledning av FN.
– Förutsättningslösa fredsförhandlingar mellan den syriska regimen och den icke-Daesh syriska oppositionen, inklusive kurderna.
– Stöd till försoningsprocess och krav på demokrati, mänskliga rättigheter (inklusive kurdernas och andra etniska gruppers rättigheter) och rättsstatens principer i ett framtida Syrien.
– Krav på omvärlden att acceptera och stödja resultatet av en sådan internsyrisk framförhandlad lösning.

Vänsterpartiets nuvarande position att Assad inte kan vara en del av en framtida lösning är orealistisk. Assads framtida roll i Syrien bör avgöras av det syriska folket. Naturligtvis kan man önska att parterna i Syrien kommer överens om detta men jag tycker inte att det, det vill säga Assads avgång, ska vara ett krav för förhandlingar.

Det viktigaste är att bekämpa Daesh, åstadkomma vapenvila, genomföra humanitära insatser och inleda internsyriska förhandlingar.