debatt

Patriarkatet är en självständig maktfaktor i samhället

Vad väljer männen i Vänsterpartiet för lösning på #metoo-uppropet? Det undrar Bengt Sundell, V Liljeholmen-Hägersten, inför kongressen 2018.

Dags för Vänsterpartiets medlemmar att visa att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi gör skillnad brukar vi säga. Men det är ovanligt tyst i maktens korridorer. Här finns inga ”vi står inte ut”. Vad är det som sopas under mattan – vårt partiprogram? Varför skulle Vänsterpartiet vara rent från dessa köns- och maktstrukturer. Det här är en omvandling som har legat till sig länge, men först nu när flickor/kvinnor går samman kollektivt och berättar sina upplevelser som vårt partiprogram får realism och en uppgift att öppna våra ögon, öron och mod. I vårt partiprogram skriver vi att ”klass och kön alltid är närvarande”. Men det viktigaste som måste upprepas om och om igen är Patriarkatet. Det avgör hur samhället ser ut, på ledarplats skriver AB 20171109 ”Männens makt skapar ett riktigt skitsamhälle”.

Vi skriver i partiprogrammet: ”Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: patriarkatet.  Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar kvinnor både samhälleligt och privat. Det patriarkala maktmönstret genomsyrar förhållandet mellan könen på alla områden, i familjen, på arbetsmarknaden, i statsapparaten, i myndighetsutövning och i de politiska församlingarna. Kvinnoförtrycket förekommer både öppet och dolt, medvetet och omedvetet. Det återskapas ständigt i nya former. Patriarkatet är ingen biprodukt av kapitalismen utan en självständig maktfaktor i samhället.”

I Sverige mördas minst 17 kvinnor varje år. Mäns våld och sexuella trakasserier kostar det svenska samhället mellan 13 till 40 miljarder per år, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. 1993 skrev 6 män från Röda Korset ett upprop: ”Nu måste männen själva göra något åt det manliga våldet. Vi kan inte längre tiga. De män som kränker kvinnors och barns rättigheter ödelägger liv. Vi är vanliga farsor som blivit fruktansvärt trötta på infantila machodyrkan, manlig destruktivitet och urskuldande hånleenden.”.

Ett annat upprop från 1993 från 25 andra män: ”Till alla män i Europa, vi som står bakom detta upprop är män och fäder. Urskillningslöst dödande liksom övergrepp mot kvinnor och barn kan aldrig bli något annat än en djup omanlig handling.”. Bland undertecknarna fanns Lars Werner. Kommer det något  motsvarande upprop från manliga medlemmar i Vänsterpartiet?

20171122 skrev två vänsterpartister, Ida Gabrielsson och Hanna Gedin, i ETC att: ”Ingen ska behöva utstå sexövergrepp.”. De talar om ett ”systematiskt internt jämställdhetsarbete om handlingsplaner i hela organisationen” och att ”tydliggöra vår policy gällande sexuella trakasserier”. Och: ”Vi upplever dock att vi ökat medvetenheten om härskartekniker och ojämlik behandling beroende på kön”. Men: ”Trots det sker det förstås oacceptabla saker även hos oss.”? Det är männen både privat och offentligt som ska ta itu med sina härskartekniker. Men varför är det så tyst i maktens korridorer om att detta arbete pågår. Nästa steg är ”partiöverskridande samarbeten för att få stopp på trakasserierna”. #metoo-rörelsen är en jordbävning, en tsunami som sänder chockvågor runt jorden. Halva jordens befolkning berättar de mest förnedrande, fasansfulla upplevelser. I Egypten har 99,3 procent av alla kvinnor någon gång trakasserats. Och 82,6 procent säger att de inte är säkra på gatan. Så finns det en och annan förnekare som t.ex. Miss Russia: ”det här kan inte hända i Ryssland tack vare Vladimir Putin”, ett påstående som säger det mesta om tillståndet i Ryssland om att kunna köpa och köpas.

Ingen kommer undan #metoo, därför är det nödvändigt att göra upp med våra egna maktstrukturer i Vänsterpartiet. Vi vet vad som behöver göras, det är bara att sätta i gång. Vi kan börja på kongressen i februari 2018 inför hela svenska folket. Det som behöver tvättas ska tvättas offentligt. Först då kan vårt partiprogram ha en framtid. Vi kan välja att bli en del av lösningen, eller bli en del av ett ” skitsamhälle ”.  Vad väljer vi män för lösning? Är kongressen 2018 redo för ett uttalande? Det är dags för V att bli medlem i ” Män för jämlikhet ”.

Bengt Sundell, V Liljeholmen-Hägersten