debatt

Otillräckliga kriterier vid nominering till partistyrelsen

jacob-johnson-225x300

Det saknas ett mycket väsentligt kriterium vid val av  partistyrelse: kompetens. Det anser Jacob Johnson, f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och vill bredda begreppet.

Valberedningen har lämnat anvisningar inför nomineringar till val vid kongressen. Av dessa kan man läsa att namnförslagen bör åtföljas av en ” kort motivering, gärna utifrån de kriterier som nämns nedan”. De kriterier som nämns är ”kön, ålder, etnicitet, facklig tillhörighet och uppdrag, geografisk hemvist och en bra balans mellan hel- och fritidspolitiker”.

Det är gott väl att dessa kriterier ska beaktas vid val av partistyrelse men jag tycker det saknas ett mycket väsentligt kriterium som valberedningen borde nämnt – nämligen kompetens. Kompetens kan ju vara väldigt mycket olika saker, det kan vara kunskap i och erfarenheter från arbete inom olika politikområden, men också färdigheter som organisationsförmåga, samarbetsförmåga, ledaregenskaper, språkkunskaper, förmåga att formulera sig i skrift, förmåga att kommunicera i den (nya) digitala världen etc.

Valberedningen följer ju partistyrelsens arbete och har kanske internt diskuterat vad den anser om kompetenser som partistyrelsen skulle behöva förstärka/utveckla. Det hade varit intressant för medlemmarna, när de inbjuds att nominera till partistyrelsen, att känna till om valberedningen har någon uppfattning i dessa frågor. Kanske känner medlemmarna partikamrater som kan förstärka partistyrelsen där behoven är störst?

För min egen del anser jag att några av partistyrelsens huvuduppgifter är att utifrån kongressbesluten utforma långsiktiga strategier, stimulera till och bidra till en ideologisk intern och extern debatt, tillhandahålla effektiva externa kommunikationskanaler och verktyg som stöd till partidistrikt och partiföreningar, organisera partiets resurser effektivt och långsiktigt förvalta och följa upp dessa, utveckla partiets internationella kontakter för att nämna några exempel. Ja listan kan göras längre och utmaningarna är stora för de kamrater som får förtroendet att sitta i partistyrelsen.

Valberedningen diskuterar förhoppningsvis dessa frågor internt och jag inser och respekterar att valberedningens interna diskussion ska vara just intern, men nog borde väl valberedningen vilja ha motiveringar för nomineringarna till partistyrelse utöver att XX t ex är en äldre svensk man från Svealand aktiv i TCO?