debatt

Nej, Vänsterpartiet ska inte jaga SD:s väljare

Bengt Sundell ifrågasätter vänsterambitioner att vinna över SD-väljare som inte delar vänsterns värderingar och efterlyser svar från partiledningen.

I Flamman den 21 december skriver Per Sundgren och Stig Henriksson ”Måste V jaga SD:s väljare?”. Det är lite underligt att ingen har svarat på Pers och Stigs artikel. De hänvisar till strategidokumentet som Vänsterpartiets kongress antog i oktober 2020 med fokus att ”växa utanför städerna”. Enligt strategidokumentet skulle det bland annat ske genom att locka tillbaka SD-väljare. Per och Stig vill att V ska vända sig brett till väljare på landsbygden. Men ha fokus på att få nya kvinnliga medlemmar och väljare genom en mer konsekvent ”klass- och jämlikhetspolitik”. De undrar ”När ska kvinnorna bli en lika viktig del av arbetarklassen som männen?” Antologin ”Klass i Sverige” 2021 från Katalys tar upp liknande frågor i kapitlet om ”Klass, identitet och politisk mobilisering” och skriver att det finns två grupper att potentiellt vinna genom att tala till arbetarklassen som klass. ”Dels den grupp som rent sociologiskt är arbetare men som ser sig som medelklass idag. Och dels den grupp väljare som ser sig som arbetarklass men som lutar åt SD och potentiellt skulle kunna nås genom ett tilltal till deras identitet som arbetare och yrkesmänniskor”. Jag tycker Katalys tar för lättvindigt på att värderingar inte verkar spela någon roll. Katalys säger sig vilja ”ge klassfrågorna och yrkesstoltheten en mer central plats i sin politiska strategi”. I valet 2018 och tidigare hade många av SD:s väljare värderingar som kolliderar med arbetarrörelsens tankar om internationell solidaritet, tillit till varandra, facklig organisering och kamp. Vi ska inte lägga krut på att vinna tillbaka eventuella SD-väljare (tre procent V-väljare)  med följande värderingar:

  • 25 procent högerideologiska, faktaförnekare. Mindre offentlig sektor.
  • 34 procent med lågt politikerförtroende.
  • Negativ syn på riksdag, främlingsfientliga.
  • Fyra egenskaper förenar SD:s väljare och medlemmar: minskad invandring, svagt förtroende till samhällsinstitutioner.

Det är ingen slump vilket parti man röstar på. Är dessa värderingar något att vara stolta över? Nej. Någon ordning ska det väl vara i ett parti. Jag tycker Per och Stigs artikel förtjänar ett svar. Ett parti utan debatt är ute på hal is.

Bengt Sundell Vänsterpartiet Hägersten