debatt

Motion för hållbara produkter

Ingemar IMG_0016

Ingemar Ljungqvist, (V) Sala-Backe, Uppsala slår ett slag för sin motion för hållbara produkter.

Ett gammalt sätt att upprätthålla en hög produktion av konsumtionsvaror är att bygga in konstruktionsfel i produkten.  Det mest kända exemplet på detta är att göra sämre glödlampor med allt kortare förbrukningstid.  För att inget företag ska locka till sig kunder med långlivade lampor har man gjort interna kartelluppgörelser där man successivt satt in nya produktionsnormer med allt kortare bränntid. De företag som inte klarade av detta dömdes till interna stora böter.

Detta förfaringssätt är ett hån mot allt vad målet med ett hållbart samhälle innebär.

För att tvinga de företag som planerat bygga in försvagningar på sina produkter, borde detta förfarande bedömas som olagligt. Bötesstraffet för ett sådant förfarande borde ställas fem gånger så högt som de interna straffsatser som industrin själv använder sig av. Eftersom det kan ta tid att genomföra ett sådant förfarande i internationell skala, så borde man genomföra en nationell lagstiftning för produkter tillverkade inom Sverige.  Då borde också den svenska inhemska konsumtionsvaruindustrin kunna använda ovannämnda lagstiftning som ett försäljningsargument.

Dessutom borde såväl arbetare som ingenjörer och produkttillverkare som arbetar inom den industrin kunna få en mycket större tillfredsställelse i sitt yrke.

Detta politiska initiativ borde snabbehandlas innan man bakom stängda dörrar inordnar industrin under ett TTIP-avtal.

Jag föreslår därför Vänsterpartiets kongress ska besluta att anta motionen med dessa ATT-satser:

1. ATT all produktutveckling inom företag som opererar i Sverige ska avbryta allt planerat åldrande för konsumtionsvaror.
2. ATT  det vite som utdöms för detta ska vara minst fem gånger det belopp, som man kommit överens om inom  branschorganisationerna.