debatt

Kunden har alltid rätt

Direktdemokrati kanske kan införas parallellt med representativ demokrati. Detta skulle ske genom fler och mer lättbegripliga rättvisemärkningar. Märkningarna kan gälla saker som ursprungsland, stad, hur långt produkten har färdats, hur stora mängder koldioxidutsläpp som produkten gett upphov till, huruvida företaget betalar bolagskatt i Sverige, löneförhållanden (hur mycket den som tjänar minst tjänar i förhållande till den som tjänar mest t.ex. 1:12), köpkraftsförhållande för svenska och utländska arbetare, lika lön för lika arbete oavsett kön, programmerat åldrande m.m.

All data skulle sedan kunna programmeras in i datasystem ute i butikerna eller i mobil-applikationer och med hjälp av handdatorer skulle sedan konsumenterna genom sina inköp kunna ”rösta” på olika produkter utifrån kriterier som konsumenten själv väljer. Man skulle kunna utesluta varor utifrån vissa faktorer eller scanna produkterna och få upp information direkt på skärmen. Varje inköp blir en röst, varje konsument en väljare och varje företag ett parti.

Men uppriktigt talat tror jag inte att detta skulle fungera. Kostnaderna skulle nog bli alltför stora och man skulle behöva prioritera ett visst antal märkningar utifrån eventuella samband som finns mellan märkningarna. Exempelvis att ett företag som tar hänsyn till rättvisa löner kanske i högre grad tänker på miljön. Annars skulle informationsutbudet bli för stort. Men man kan ju alltid drömma.

Eric Osterberger Gustafsson