debatt

Kärnkraftsel ska avvecklas – inte exporteras

Gertrud Ingelman

Vänsterpartiets linje i kärnkraftsfrågan ska inte kunna ifrågasättas, det skriver Gertrud Ingelman (V) Göteborg, med anledning av förslaget till det nya ekologisk-ekonomiska punktprogrammet.

Vänsterpartiets linje i kärnkraftsfrågan ska inte kunna ifrågasättas. I förslaget till det ekologisk-ekonomiska punktprogrammet, EkoEko, slås det fast att ”Kärnkraften är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion”. Om vi i en annan punkt öppnar för att senarelägga avvecklingen av kärnkraft för att exportera el till Nordeuropa är det inkonsekvent och riskerar att minska vår trovärdighet.

Kärnkraft är inte fossilfri om man ser till alla led i kärnbränslekedjan som brytning, transporter och underhåll, utan bidrar till en betydande mängd växthusgaser. Kärnkraft är också en global säkerhetsrisk vid terrorattentat och det klyvbara bränslet kan komma på avvägar. Frågan om en säker slutförvaring av använt bränsle är inte löst och skadlig cancerframkallande radioaktivitet kan komma att läcka ut.

Satsningar på att göra Sverige fossilfritt med förnybart är mer kostnadseffektivt än att låta de gamla kärnkraftverken fortsätta driften. Fortsatt drift innebär ökning av kostnadskrävande reparationer. Enligt Greenpeace kan säkerhetsförbättringar för att driva reaktorer efter 2020 kosta uppemot en miljard per reaktor. Ökad mängd radioaktivt avfall kommer också att bli dyrbart att slutförvara, eftersom den delen redan är underfinansierad.

För att vara en aktiv del i klimatkampen behöver vi mobilisera och samarbeta med miljöorganisationer och miljömedvetna grupper och individer. Vi riskerar att förlora vår trovärdighet om vi avviker från vår linje att kärnkraften ska avvecklas i takt med att det förnybara byggs ut.

Teknikutvecklingen inom förnybart går rasande fort och t.ex. solceller och batterier har blivit både billigare och mer effektiva. Ju tydligare signaler klimatpolitiken ger både här och i övriga Europa desto snabbare kommer förnybara tekniker att utvecklas och förbättras.

Kärnkraft är dyr, farlig och försvårar omställningen till förnybart. Därför är det viktigt att kongressen visar att detta är V:s linje, genom att stryka sista delen av punkt 70 i punktprogrammet, där det står ”och verkar för att kärnkraftsavvecklingen ska ta hänsyn till den svenska kärnkraftens möjlighet att bidra till minskade utsläpp från fossila kraftverk på den nordeuropeiska elmarknaden”.

Vår linje i kärnkraftsfrågan ska inte kunna ifrågasättas!