debatt

Jag uppfattar mosaikvänster som en omskrivning för tendensfrihet

Aron-Etzler-214x300

”Jag uppfattade ordet mosaikvänster som en omskrivning för tendensfrihet”, Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler svarar Fuentes, SP, i en slutreplik.

Det var inte min avsikt att undvika att svara. Jag uppfattade ordet ”mosaikvänster” som en omskrivning för tendensfrihet. Om det används som en mer allmän term, för ett parti som innehåller många olika åsikter, skulle jag säga att Vänsterpartiet idag är tämligen brett och framförallt att vi inte själva sätter upp speciellt tydliga gränser för vad som krävs för att vara med i Vänsterpartiet. I grund och botten kan vem som helst som ”vill verka för partiets politik”, som det står i stadgarna, bli medlem.

Vi tror inte alls att det betyder att vi nått den potential som partiet har. Tvärtom, om vi ser till den andel av befolkningen som kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet, de som anser sig vara åsiktmässigt nära oss, eller de som ser oss som sitt andrahandval så har vi en potential som är två eller tre gånger dagens opinionssiffror.

Inte heller skulle jag bedöma Vänsterpartiets problem som någon allmän ”passivitet”. Jag skulle utmana någon att hitta ett parti i Sverige som ordnar fler demonstrationer, har fler möten eller skriver fler motioner.

Jag tror att utgångspunkten för att diskutera hur vi kan växa som parti inte handlar om att ta bort formella hinder (eftersom de inte finns) eller att öka en redan hög nivå av aktivitet. Snarare handlar det om att tillsammans ta reda på vilka hinder folk upplever för att rösta på oss eller ta steget in i partiet, att fråga oss själva om vårt idoga arbete är det mest effektiva och att välja politiska frågor som skapar debatt om de viktigaste sakerna i Sverige och världen. Jag hoppas denna kongress skall bli ett steg i den processen.