debatt

JA till både storregioner och framtida kommunsammanslagningar

Leif Lindström

Sverige haltar på mer än ett sätt, skriver  Leif Lindström, kommunalråd för Vänsterpartiet i Borlänge och förordar kommunsammanslagningar och storregioner som botmedel mot ökade regionala klyftor.

För att kunna erbjuda högkvalitativa välfärdstjänster krävs rationalitet och stordriftsfördelar. I dag förfuskas den ambitionen med en del avdemokratiserande kommunsamarbeten med exempelvis gemensamma nämnder och kommunförbund, där dominansen från de stora partierna är total.

Den ordningen är jag stark motståndare till och har bl.a. därför tidigare förordat kommunsammanslagningar.  Jag tycker till exempel att sex till sju kommuner i Dalarna vore ett lämpligt antal. Statens roll, hälso – och sjukvården och kommunens/regioners utveckling kräver demokratiska mot – och medspelare av betydelse och storlek. Därför är jag nu glad över att vi med stor sannolikhet går in i en stor Svealandsregion, kanske redan 2019. Med nuvarande ordning och ambitioner riskerar kommunalskatten i landet behöva öka i snitt med 13 kr. fram till år 2035.

Vi ser ett land med en ojämn fördelning av befolkningen och ökade regionala klyftor. Dalarna växer inte och infrastruktursatsningarna går oss förbi. Tre av landets tjugoen landsting täcker 53 % av befolkningen, de övriga arton landstingen får dela på resten. Landet Sverige haltar på mer än ett sätt.

Om vi väljer att inte göra någonting och behåller nuvarande ordning eller oordning om ni så vill, är risken stor att den mångåriga urbaniseringen och polariserade arbetsmarknaden biter sig fast över tid. Vi måste få till en bättre samverkan mellan staten och det regionala/lokala behovet.

Ministrar som åker runt i landet och får eländet beskrivet för sig och en hastigt serverad kaffekopp, innan nästa stopp, har ofta visat sig enbart bli lokalpressens utfyllnadssida på den aktuella dagen. Politiker från små län med klippkort hos generaldirektörer och statliga direktioner, har också gett mager utdelning.

Vi har ansvarskommitténs arbete (2007), vi har Mats Sjöstrands utredning (2012) och vi har nu en pågående regionbildningsprocess, med tre SKL-kongressers beslut i ryggen och dessutom en tydlig viljeinriktning i landet. Att Dalarna med sina 280 000 innevånare skulle säga nej, ser jag som mycket osannolikt och olyckligt.

Nu kör vi!