debatt

Från ord till handling: motion A43

Sara_bestämd

Under många kongresser har arbetstidsförkortningen varit uppe till debatt och partistyrelsen har tagit fram en strategi. Men det räcker inte. Det krävs mobilisering kring kravet, skriver Sara Svensson (V) Malmö.

Under många kongresser har arbetstidsförkortningen varit uppe till debatt. Partistyrelsen har efter rapporten ”Striden om tiden”, tagit fram en strategi. Men det räcker inte. Det krävs mobilisering kring kravet. Det är därför Vänsterpartiet Skåne har motionerat om vikten av att prioritera frågan.

Vi har en arbetsmarknad där sjukskrivningstalen ökar. Arbetsmiljön är sådan att människor arbetar sig sjuka. Samtidigt som arbetslösheten är stor. En förkortad arbetstid är en framgångsväg för att ge människor mer fritid, mer tid till återhämtning och en bättre arbetsmiljö. En majoritet är för en arbetstidsförkortning. Det är en central fråga som ställer frågor om makten över tid och ekonomi på sin spets.

Dessa argument känner vi alla till. Det som behövs är att partiet på ett medvetet sätt använder reformen som en bärande del i vår berättelse om framtiden, en reform som binder samman mycket av vår politik för en socialistisk och feministisk framtid.

Det är berättelsen om framtiden som vi måste utveckla. Vi är ett systemförändrande parti. Ett av våra stora problem i valrörelsen 2014, var att vår kritik av det nuvarande fick stort stöd, men vårt politiska projekt om framtiden uppfattades svagare. Alla var emot vinsterna i välfärden, men vad händer sen undrade många? Och där är vi som parti svaret skyldig i retorik, utåtriktat material och vision om hur vi vill att t ex välfärden ska byggas ut. Arbetstidsförkortning bör vara en given del av svaret framåt. Detta förhåller sig inte partistyrelsen sig till i sitt svar, utan svarar svepande att frågan är prioriterad. Jag menar att den har varit aktuell ibland och ofta på förekommen anledning från partiet centralt, men inte proaktivt.

Det är dags att gå från ord till handling. Flera försök med förkortad arbetstid pågår i landet – fler är på gång. Opinionen är med oss. Fler fackförbund ser den stora kraften i frågan. Vi måste bygga rörelse kring kravet; opinionsskapande, alliansbyggande och mobiliserande. Det är dags nu – bifall motion A43.