debatt

Framtidskommissionens förslag till nästkommande partistyrelse

Bengt Sundell, Vänsterpartiet Hägersten, vill påminna kongressombuden till 2022 års kongress om viktiga beslut som kongressen har tagit med anledning Framtidskommissionens rapporter både 2010 och 2020. Han menar att det är viktigt att ha i åtanke vid val av nästa partistyrelse som ska leda partiet de kommande åren.

Är det någon som kommer ihåg Framtidskommissionen 2020? Slutrapporten är tänkt att diskuteras på alla nivåer. Slutrapporten innehåller förslag till kommande partistyrelse.  Den förra Framtidskommissionen som kom 2010 skrev ” Partistyrelsen ska ansvara för att underlätta den partiinterna diskussionen…//… samtidigt som gemensamma beslut alltid respekteras ”.  Framtidskommissionen 2020 föreslår att kommande partistyrelse tar fram:

  • Ett bra arbetssätt och gör lyssnandet till en del av en långsiktig, strategisk plan
  • Skapa en digital struktur, med tydliga arbetsplaner
  • Ta fram en tydlig idé om vilka ideal för ledarskap vi vill ska gälla i organisationen
  • En stor satsning på ledarskapsutbildningar
  • Förtydliga hur arbetsgivaransvaret ser ut för olika anställningar i Vänsterpartiet
  • Utforma en solidarisk finansiering av distrikten
  • Investera mer i kompetensutveckling för anställda i Vänsterpartiet
  • Arbetsgivaransvaret är i stadgarna väldigt diffust formulerat och det skulle behövas förtydligande av detta
  • Det behövs en grundlig utredning på nationell nivå som tar fram förslag på vilken roll distrikten bör ha i framtiden

Framtidskommissionen 2020 avslutar med ” att slutsatserna kommer att spela en stor roll hur vi organiserar oss framöver ”. Därför är det nödvändigt att vår kongress 2022 har detta i åtanke. Vi får inte kasta bort- ETT OCH ETT HALVT ÅR MED MEDLEMSENKÄTER TILL 25 000 MEDELMMAR (4604 svar) ÖVER 20 000 FRITEXTER.  2010 års FRAMTIDSKOMMISSION skrev ” Vi sätter oss över internt positionerande och destruktiva konflikter och lägger i stället vår tid och kraft på de samhällsproblem som vi vill förändra ”.  Det vilar ett tungt ansvar på kongressdeltagarna att välja partistyrelse och ledning fyra år framöver. Men det kommer att finnas kloka, pålästa och eftertänksamma ombud på kongressen, och enligt Framtidskommissionen ska ”År 2030 minst 50 procent av alla under 30 år se sig som vänster och minst 25 procent ska sympatisera med Vänsterpartiet ” därför är den här valårskongressen så viktig. Vi behöver visa att ”Politik är inte något som händer någon annanstans ” utan det händer här och nu.