debatt

Förbjud nazistiska organisationer

Vänsterpartiet uppdaterade nyligen sin antirasistiska strategi. Bengt Sundell efterlyser att partiet även ställer sig bakom ett förbud för nazistiska och rasistiska organisationer.

Partistyrelsen beslöt i februari 2020, att uppdatera strategidokumentet ”Nolltolerans mot rasism”. Jag saknar dock en skrivning om den lagstiftning som finns och att Sverige inter-nationellt ska leva upp till FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering som Sverige skrev under 1966 och som ratificerades 1971.

  • I Regeringsformen (RF) 2 kap.24§, 2 stycket finns redan i dag ett grundlagsmässigt stöd för att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. (IM 20171006)

Det är nödvändigt att använda det lagutrymme som finns i Brottsbalken.

  • Sverige är sedan 1971 ansluten till FN-konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Varje konventionsstat är enligt konventionens artikel 4 (b) skyldig att olagligförklara och förbjuda organisationer som främjar och uppmanar till rasdiskriminering. Trots detta har Sverige ännu inte infört något sådant förbud i sin lagstiftning. Sverige reserverade sig inte mot kravet på organisationsförbud när FN:s rasdiskriminerings-konvention skulle harmonieras med svensk lag.

Så vad är problemet? Justitieminister Morgan Johansson säger i Svt den 20180713 att ”Vi bör ta fram en lagstiftning som gör det lagligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer..// de utgör nu, tycker jag ett allvarligt hot mot enskilda människor, så det här måste vi vidta mer kraftfulla åtgärder mot. Regeringen planerar nu att tillsätta en utredning som ska ta fram ett lagförslag som skulle kunna bli verklighet 2020”.

Sverige har förbundit sig i och med ratificerandet 1971 av FN konventionen om förbud mot rasistiska organisationer. Rasdiskrimineringskonventionen har idag 177 anslutna stater (av 197). I Finland förbjöd man 30/11 2017, NMR (Nordiska motståndsrörelsen) och Pohjoinen perinne. Motivering: Tingsrätten ansåg att det finns ett trängande samhälleligt behov för att lägga ner en organisation som Nordiska motståndsrörelsen och att det allmänna bästa kräver det”.

Frågor: Varför inte följa Finlands exempel. Hur har det gått med Morgan Johanssons utredning som ska vara klar 2020? Vad säger partiledning och riksdagsgruppen?

Bengt Sundell Vänsterpartiet Hägersten