debatt

Följ svensk praxis vid personval

jacob-johnson-225x300

Partiet borde göra sig av med de överbyråkratiserade procedurer som gör sig påminda i partiets stadgar vad gäller t. ex. personval, anser Jacob Johnson f.d. riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i en slutreplik.

Mats Einarsson från partistyrelsen (och i partistyrelsens namn?) bemöter mitt tidigare inlägg där jag föreslår att kravets i partiets stadgar att vid personval ska de valda stödjas av minst 50 % av de röstande tas bort. I mitt inlägg skrev jag också att socialdemokraternas stadgar vore att föredra. I dessa så väljs man helt enkelt in i den rangordning som årsmötet, kongressen, valkonferensen etc. kommit fram till vid sitt val oavsett om alla valda erhållit 50 % av rösterna eller inte.

Mats redovisar ett som han själv skriver alltför tillspetsat exempel där det kan bli ”fel” utfall om man skulle tillämpa den regel som t ex socialdemokraterna använder. Jag håller med Mats om att exemplet är tillspetsat. Sannolikheten att 99 deltagare i ett möte bestående av totalt 100 röstande skulle rösta på samma tre kandidater och därmed släppa fram den hundrade personen till en ersättarplats genom att denne skulle rösta på sig själv är ju minst sagt tillspetsad för att inte säga helt osannolik, risken måste sägas vara försumbar. Och om så vore tycker jag det snarast vore ett friskhetstecken om denne hundrade person vågar trotsa de andra 99.

Jag tycker också att Mats avslutande argument ”det vore olyckligt om kongressens legitimitet undergrävdes genom att inte alla ombud har stöd av en majoritet av dem som valt dem” är diskutabel. Ska alla ombuden stödjas av majoriteten som valde dem? Det klingar kontrollbehov. Är det inte bra om det finns ombud på kongressen som representerar även minoriteten ute i partiet?

Vänsterpartiet verkar vara det enda riksdagsparti som har krav på minst 50 % av de röstande vid personval. Socialdemokraterna har som sagt ett annan och som jag tycker bättre och enklare ordning där man helt enkelt väljs in i den ordning som församlingen väljer i första omgången. Moderaterna och Liberalerna (Folkpartiet) har visserligen ett krav på absolut majoritet vid personval om valet gäller en person (t ex partiledare) men i övrigt inget sådant krav. Det enda parti i Sverige som jag hittar som har liknande stadgar som Vänsterpartiet är Kommunistiska Partiet, f.d. KFML(r).

Jag vet inte när dagens krav kom in i våra stadgar – det skulle vara intressant att veta – men jag har sedan jag blev medlem för 37 år sedan irriterat mig på de krångliga och tidskrävande valprocedurer som upptar våra kongresser och liknande när det kommer till personval. Tid som vore bättre att lägga ned på politiska sakdebatter.

Det verkar som andra äldre partikamrater har någon slags nostalgisk förkärlek för våra överbyråkratiserade procedurer och med glädje förklarar stadgarnas labyrinter för nya, mindre erfarna kamrater. Jag tycker det bara det tar tid och eftersom att det även kan användas för att blockera besvärliga majoriteter tycker jag att även Vänsterpartiet kan ha samma beslutsordning vid personval som övriga riksdagspartier och stadgar som överensstämmer med praxis i svenskt föreningsliv.