debatt

Fler utskott behövs!

Det kan inte ha undgått någon att de rasistiska strömningarna gror i Sverige och att det skett en normalisering av rasismen i kölvattnet av SD:s framgångar, det skriver Vänsterpartiet Storstockholms Antirasistiska Utskott, och efterlyser fler antirasistiska utskott och mer samarbete.

Det kan inte ha undgått någon att de rasistiska strömningarna gror i Sverige och att det skett en normalisering av rasismen i kölvattnet av SD:s framgångar. Vänsterpartiet har en viktig roll i att bemöta denna förskjutning. Dels genom att konsekvent bedriva en välfärdspolitik där vi inte ställer utsatta grupper mot varandra, men också genom ett rent antirasistiskt arbete i form av allt från konkreta politiska förslag till opinionsbildning och interndebatt.

Rasism är inte något som finns bara i SD:s ledning. Att mörkhyade har svårare att få allt ifrån jobb och bostad till tillträde till krogen beror inte på några enstaka extremister. Det beror på ett strukturellt förtryck som genomsyrar hela vårt samhälle. Samtidigt finns det en rädsla för att ens använda ordet rasist.

Vi måste erkänna och belysa den vardagsrasism som gör att många arbetsgivare, bostadsuthyrare etc. medvetet eller omedvetet behandlar människor olika, trots att de aldrig skulle identifiera sig själva som rasister. Vi måste hitta ett sätt att synliggöra rasismen och samtidigt få dem som skulle kunna känna sig utpekade att i stället bli våra allierade, på samma sätt som många män är allierade i den feministiska kampen trots att få lever helt jämställt. Vi behöver hitta ett sätt att bemöta allt ifrån heilande medborgargarden och kostymklädda riksdagsmän till föraktfulla blickar på bussen.

Det här kommer inte att vara lätt. Vi måste ta det antirasistiska arbetet på samma allvar som socialismen och feminismen, och vi måste lära oss av den kamp vi fört där. I flera av Vänsterpartiets distrikt finns det utskott, som på Distriktsstyrelsernas uppdrag arbetar med vissa områden. Men bara i Stockholm och Malmö finns det antirasistiska utskott. Vi i Storstockholms Antirasistiska Utskott vill nu uppmana fler av distrikten att bilda liknande utskott.

Vi ser fram emot att inleda ett samarbete mellan utskotten, där vi kan dela erfarenheter och vidareutveckla det antirasistiska arbetet!

Clara Bergman, Joanna Castro, Achilles French, Marlene Karlén, Helena Molin, Ewa Pååg, Moisés Ubeira, Måns Vestin, Zakarias Zouhir

Vänsterpartiet Storstockholms Antirasistiska Utskott