debatt

Finns den ideologiska tydligheten i förslaget till valplattform?

Vänsterpartiets ideologi och samhällsanalys måste ge tydligare avtryck i valplattformen. Lars Bjurström, Vänsterpartiet Gotland, tycker att ett vänsterparti måste vilja mer och våga vara tydlig med ideologi och samhällsanalys.

En valplattform kan givetvis inte innehålla en utförlig beskrivning av Vänsterpartiets ideologiska utgångspunkter men vår ideologi och samhällsanalys måste väl ändå användas och ge tydliga avtryck i valplattformen. Dessvärre uppfattar jag att det inte riktigt är så i partistyrelsens förslag till valplattform.

Jag förmodar att det för alla oss vänsterpartister är självklart vi ska bekämpa varje form av diskriminering men vi nöjer oss långtifrån med det, vi vill bekämpa alla orättvisor! Vi vill avskaffa det kapitalistiska klassamhället och patriarkatet eftersom det är system och strukturer som bygger på orättvisa.

Därför blir det väldigt oklart när partistyrelsen i det nya förslaget till valplattform i inledningen har bytt terminologi och istället för ”Frihet från orättvisor.” skriver ” Frihet från diskriminering”. Förutom att det blir oklart anser jag att det också är en rejäl nedgradering av våra politiska ambitioner.

Partiprogrammet gör en bra och tydlig distinktion mellan diskriminering och orättvisor som har strukturella orsaker genom följande skrivning ”Löneklyftan har flera orsaker. Ren lönediskriminering förekommer, men utgör endast en mindre del.”

I den första versionen till valplattform gjorde partistyrelsen ett försök att ta upp den klassiska höger-vänsterdiskussionen med formuleringen ”Om man vill skapa ett jämlikt samhälle kan man inte börja med att säga att ekonomiska klyftor beror på att några ansträngt sig och andra inte.” Det kanske inte var den mest eleganta formuleringen men är väl ändå ett försök att framhålla strukturella förklaringar. Nu har den formuleringen strukits och ersatts av ”Vi kan inte bygga jämlikhet genom att skylla på flyktingar..” som förstås är lika sant men förändringen är också en försvagning av en mer tydlig samhällsanalys som bör ge avtryck i valplattformen.

Och slutligen måste jag undra över en mening i ”bostadsavsnittet” som försöker förklara bostadsbrist och höga kostnader i boendet ”Bakgrunden är många år av slapphänt politik och misslyckat marknadstänkande.” Jag menar att bakgrunden inte alls är slapphet utan medveten politik där marknaden har trängt tillbaka det demokratiska inflytandet och marknaden väl lyckats som det var tänkt. Vi avstår helt enkelt från att beskriva och kritisera kapitalistiska principer så som de verkligen fungerar. För vi menar väl inte att mer lyckad marknad skulle gett ett bättre resultat? Jag uppfattar den här skrivningen som ett exempel på att vi inte vågar vara så tydliga med vår ideologi och samhällsanalys som vi borde.

Visst går det att invända att jag letat ordvändningar som jag valt att tolka ganska långtgående men jag menar att formuleringarna och ordvalen är en del av en förskjutning av vår politiska linje där vår framförallt vår kritik av det ”kapitalistiska klassamhället” får en alltmer undanskymd roll.

Givetvis ska vi möta rasism och främlingsfientliga krafter och slå tillbaka alla försök att skylla samhällsproblem på flyktingar och självklart ska vi med kraft motarbeta alla former av diskriminering men ett vänsterparti måste vilja mer än så.

Lars Bjurström, Gotland