debatt

Ett bredare, mer demokratiskt parti?

Partistyrelsens behandling av – och svar på – kongressmotionerna visar att nya sätt att kommunicera och förankra politiken internt är nödvändiga. Det skriver fyra vänsterpartister med mångåriga erfarenheter som förtroendevalda för Vänsterpartiet.

Vi är flera som skrivit en motion till kongressen som vi kallat Våga lyssna på medlemmarna (C:42). Vi skrev den i övertygelsen om att vårt parti just nu behöver ändra riktning för att  utvecklas och bli en viktigare politisk kraft i samhället.

Att gå igenom handlingarna inför V-kongressen är ett omfattande arbete. Det är med stigande frustration vi tar del av partiledningens hantering av oss medlemmar, vi som ska vara partiets högsta beslutande organ. Till kongressen har skrivits sammanlagt 657 motioner på vitt skilda områden inom de olika blocken:  Allmänt, stadgar, partiprogram, organisation och förslaget till ekonomiskt-ekologskt program. De kommer från alla delar av landet, från enskilda, från partiföreningar och från grupper av medlemmar.

Av dessa har partistyrelsen bifallit sammanlagt 20 st, vara 12 på eko-eko programmet. En del har ansetts besvarade men de allra flesta får ett rakt avslag. Ibland avslås med motivering att partiet redan gjort något i frågan, ibland besvaras med att man någon gång lagt en motion i riksdagen i samma fråga. Kanske tycker partistyrelsen att medlemmarna är dåligt informerade om den förda politiken men frågar sig inte vad det i så fall beror på. Svaren präglas av arbetet i riksdagen och ett vanligt svar är att ”detta skulle vi i alla fall inte få igenom i riksdagen”. Det är ett felaktigt sätt att betrakta partiets politik. Kongressmotioner är inte en riksdagsförhandling, de är förslag till vad partiet ska stå för och kämpa för, på kort och lång sikt. Hanteringen stärker oss i  övertygelsen att det är dags att begränsa antalet riksdagsledamöter i partistyrelsen, vilket föreslås i flera motioner (C42: a, D34, D35).

Behandlingen av motionerna visar att nya sätt att kommunicera och förankra politiken internt är nödvändiga. Vår motion tar upp just oron för utvecklingen mot ett alltmer slutet och centralistiskt parti.  Vi vill att kommunikationen uppifrån och ner i stället ska bli nerifrån och upp, från medlemmar till ledningen.

Lite patetiskt hänvisar partistyrelsen till en partimedlemsundersökning (gjord 2014) från Göteborgs universitet som visar att V:s medlemmar är mer nöjda än andra partiers. Denna undersökning bygger på förhållandevis få svar och visar att V:s medlemmar är obetydligit nöjdare än medlemmarna i MP eller M.  De flesta partier ligger inom samma fält, en uppskattning av medlemmarnas möjligheter att påverka på 3-4 med en skala på 5. Varför så låga förväntningar?

Partistyrelsens remissvar präglas av ängslan för nya samverkansformer och ängslan för att låta medlemmarna få större inflytande.  Vi tycker att det är sorgligt att partistyrelsen, efter det misslyckade valresultatet i valet 2014, inte vågar förändra.  Vi tror att det enda sättet att öka vänsterns betydelse idag är att bredda oss, att samverka med andra rörelser att var ett mer öppet, demokratiskt  parti.

Det finns en stor kraft i dagens vänsterrörelser t ex mot Nato, mot den nya Asyllagen, mot dagens skatteflykt eller för 6-timmarsdagen. Frågor som engagerar människor som inte är partimedlemmar.  Vi som parti har tagit rätt ställning i dessa och många andra frågor, men det räcker inte. Frågorna  måste föras ut och allt engagemanget kanaliseras.

Det är anmärkningsvärt att  partistyrelsen, oavsett medlemmarnas förslag och önskemål, redan gjort sin politiska prioritering för kommande år: ”Under 2016 och 2017 kommer vi att sjösätta det kanske största projektet under överskådlig tid, riktat till samtliga 360 partiföreningars styrelser, som partiet har gjort, partiföreningsskolan”.

Vi vet inte exakt vad detta innebär men blir oroade om partiets viktigaste uppdrag framöver är att lära ut föreningsteknik. Vi tycker inte att den viktigaste priorieringen för kommande år bör vara att ledningen håller ”skola” med medlemmarna. Vi tror att ett öppet, demokratiskt lyssnande parti i stället utvecklar former för att ta vara på medlemmarnas kompetenser, kunnighet och kontakter i samhället och vi tror att det är dags för en bred vänster att ta plats i samhällsutvecklingen.

Ann Mari Engel, Vita Bergen, Storstockholm
Ann-Margarethe Livh, Tensta-Rinkeby, Storstockholm
Lars-Erik Backman, Birka – Vasa, Storstockholm
Siv Holma, Kiruna