debatt

En rödgrön omställning

I Vänsterpartiet pågår just nu det tyngsta programarbete som bedrivits i partiet på årtionden. Här är den första i en serie av texter som syftar till att få fler att delta i debatten av det kommande ekologisk-ekonomiska programmet.

Programarbetet initierades av kongressen 2012. Den beslutade att Vänsterpartiet ska anta ”ett ekologiskt-ekonomiskt program som på ett trovärdigt sätt visar hur social välfärd och glo­bal rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”. I det arbetet ingår att den arbetsgrupp som utarbetar programmet också inhämtar medlemmarnas åsikter om olika förslag till skrivningar som gruppen producerar. Perioden fram till kongressen i maj 2016 vill vi ska präglas av dessa debatter i artiklar här på hemsida, och i andra forum, på partiarrangemang på Vänsterdagarna, eller genom studier och på seminarier.

För att skapa ett bra debattutrymme har vi därför ordnat detta debattforum på vår hemsida. Här kommer arbetsgruppens medlemmar veckovis publicera merparten av de texter som vi skrivit och diskuterat till ett första utkast till program. Texterna kan röra allt från arbetstidsförkortning och matförsörjning till rättvist miljöutrymme och politiska maktförhållanden. Arbetsgruppens medlemmar kommer självklart att följa och delta i diskussionerna i kommentarsfältet, eller svara på de egna artiklar ni skriver med tankar kring de frågor som våra texter väcker.

Vår förhoppning är att vi på det här sättet får en genomgripande diskussion i partiet om våra utgångspunkter till ny ekologisk-ekonomisk politik i syfte att vi i Vänsterpartiet får ett väl grundat ekologiskt–ekonomiskt program för vårt framtida samhälle.

Så välkommen att ta del av texterna och debattera dem! Ge oss nya synsätt och synpunkter genom att diskutera på hemsidan! Alla tankar kommer att läsas, reflekteras över och tas hänsyn till i det fortsatta arbetet.

Anna Hövenmark, sammankallande för ekologisk-ekonomiska programgruppen