debatt

En räddhågsen partistyrelse gagnar ingen

Aron-Etzler-214x300

En räddhågsen partistyrelse gagnar ingen. Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, svarar på inlägget Ett bredare, mer demokratiskt parti?

Den partistyrelse som nu lämnar över till nästa har arbetat målmedvetet för att delta i partiets diskussioner. Förutom att besöka alla årskonferenser och många årsmöten – som ju varit tradition i partiet länge, ordnas konferenser med alla distriktsordföranden och anställda två gånger per år. Varje budgetöverenskommelse presenteras, med chatdialog.

Vi har inför denna kongress anställt en person på halvtid enbart för att uppmana till kongressdebatt och arrangerat regionala kongressträffar som alla besökts av PS-ledamoter. Inför förra valet skickades en enkät ut till alla partiföreningar, och efter valet fick både föreningar och distrikt säga sin mening om valrörelsen. Förutom det har Jonas Sjöstedt besökt hundratals partiföreningar.

De som suttit länge i partistyrelsen kan vittna om att vi idag arbetar på ett sätt som ger medlemmar betydligt mer chans att delta i diskussioner än förut. Vi har gjort det därför att en partistyrelse ska lyssna på partiet: det är viktigt att veta var partiet tycker, vilka problem folk upplever och vad som efterfrågas.

Det är också naturligt att medlemmar är mer nöjda med hur det funkar nu än förut. Efter omorganiseringen av partikansliet fick vi ett tydligt kvitto av partiet på att distrikt fick mer kontakt och hjälp. Därför vågar jag nog påstå att både SOM-institutets undersökning, där vi ligger bäst till, och våra egna enkäter stämmer med min egen bild av partiet.

I själva verket kommer väldigt mycket av det partistyrelsen diskuterar och arbetar med direkt från partiet. Exempelvis idén med kravet på 10 miljarder till kommuner och landsting som är direkt hämtad från den turné vi gjorde under hösten, då våra lokala politiker uttryckte en trötthet på riktade bidrag och ville se ordentligt höjda statsbidrag istället.

Likaså partiföreningsskolan. Bland de saker som efterfrågas mest av föreningar och distrikt är argumentation/retorikträning, medlemsvärvning/medlemsvård, lokal politisk strategi, ledarskapsutbildning och egen förmåga att hantera konflikter. De utgör grundstenarna i partiföreningsskolan.

Liksom denna kongress huvudnummer, eko-eko, en idé som väcktes av medlemmar därefter blev kongressbeslut och som vi arbetat med i tre år.

Så skall det vara. Det ska finnas en kommunikation nedifrån och upp. Men det ska också finnas en kommunikation uppifrån och ned. Partistyrelsen ska  ”på grundval av partiets program och utifrån kongressens beslut utveckla partiets politik, verkställa kongressens beslut, leda och utveckla partiets verksamhet”, för att citera stadgarna. Jag vet inte om det är vad ni menar när ni skriver att ”kommunikationen är uppifrån och ner”, men det är ju klart att partistyrelsen ska fatta beslut också. Annars blir ju inget genomfört, och det blir omöjligt att få ett samlat politiskt projekt.

Jag tror att en räddhågsen och passiv partistyrelse som inte vågar besluta, inte kan reagera på den politiska utvecklingen eller komma på nya idéer skulle dömas ut snabbt av partiets medlemmar. Men det är också något helt annat än vad partiet bestämt att PS ska vara. Den som inte vill att PS ska kunna fatta beslut eller ta initiativ borde försöka ändra stadgarna.

Så till motionerna: ja, det stämmer att många har avslagits, men slutsatsen att PS struntar i partiets åsikter stämmer inte. En del av bakgrunden är att många motioner handlar om sådant vi redan arbetar med. Så är det varje kongress. Ett annat skäl är att PS helt enkelt inte håller med motionären. Det är väl bättre att vara rak med det, tycker jag. Det sista skälet är att vi tror att våra svar är ganska väl förankrade i partiet. Men nu är det oavsett vad PS svarat kongressen som bestämmer. Jag ser fram emot en spännande debatt!