debatt

En negativ inkomstskatt är en helt realistisk socialistisk tanke

Vänsterpartiet bör driva frågan om negativ inkomstskatt. Det tycker Marcus Davidsson, partisympatisör och nationalekonom. I sin debattext argumenterar han varför.

Det är dags för vänsterpartiet att ta intryck av folk som professor Guy Standing diskussioner om prekariat och medborgarlön (på engelska Universal Basic Income ). Prekariat är ett begrepp inom sociologin som beskriver en ny underklass som antingen saknar jobb eller har ett lågbetalt jobb med osäkra arbetsförhållanden. Notera dock att när professor Guy Standing pratar om medborgarlön så tror jag att han menar en negativ inkomstskatt.

En negativ inkomstskatt är nämligen en form av medborgarlön där endast de som saknar jobb får en ersättning. Medan medborgarlön betalas ut till alla oberoende av inkomst. Den personen som har ett jobb behöver ju inte pengar från staten. När personen förlorar jobbet är det ju en annan sak. Skillnaden mellan en medborgarlön och negativ inkomstskatt är väldigt viktig. En medborgarlön är en totalt orealistisk tanke från ett finansiellt perspektiv medan en negativ inkomstskatt är helt realistiskt.

Notera att vi redan i dag nästan har en negativ inkomstskatt. Arbetslöshetsersättning, sjukersättning + bostadstillägg och försörjningsstöd är ju alla statliga ersättningar. Problemet är att nivåerna på ersättningarna kan skiljas åt, dessutom är dom inte ovillkorliga. En negativ inkomstskatt är ju mer universal, rättvis och kräver mindre administration än det nuvarande sociala trygghetssystemet. Redan i dag finansierar staten det sociala trygghetssystemet så kostnaden skulle inte öka markant från idag.

Den negativa inkomstskatten skulle delvis kunna finansieras genom en kapitalskatt. En kapitalskatt skulle leda till minskade inkomstklyftor i samhället. Skatteverket skulle kunna administrera den negativa inkomstskatten baserat på till exempel en persons deklaration för föregående året. Det är dock viktigt att se till att folk inte fuskar och säger att dom är arbetslösa och får ersättningen utbetalad och sedan arbetar i den privata firman utan att ta ut lön. Staten och skatteverket har dock denna problematiken redan idag.

Jag undrar om det är Vänsterpartiets starka koppling till fackföreningsrörelsen som gör att Vänsterpartiet inte vill driva frågan om en negative inkomstskatt? Christian Engström (före detta Europaparlamentariker för piratpartiet) driver ju frågan om en negative inkomstskatt. Även om piratpartiet i dagsläget inte har en negative inkomstskatt i sitt partiprogram. Men jag har pratat med dom och dom funderar på att inkludera en negativ inkomstskatt i sitt partiprogram inför valet 2018.

Christian Engström menar på att skälet att många politiker inte ta förslaget på en negativ inkomstskatt seriöst, är just att många blandar ihop det med en medborgarlön. men också för att vissa förespråkare av medborgarlön vägrar att inse att det är finansiellt omöjligt för staten att ge alla pengar. Engström uppskattar att kostnaden för en medborgarlön (8333 kr i månaden till alla Sveriges 10 000 000 invånare) skulle vara 1 biljon sek. Jag skulle vilja påstå att kostnaden är ändå högre 1.3 biljoner. Detta på grund av att jag tycker den ersättningen han baserar sina beräkningar på är för låg.

8333 kr i månaden *12 månader * 10 000 000 befolkningen i Sverige = 999 960 000 000
På svenska nästan 1 biljon. På engelska 1 trillion sek. (Christians beräkningar).

11 000 kr i månaden * 12 månader * 10 000 000 befolkning Sverige) = 1 320 000 000 000
På svenska 1.3 biljoner. På engelska 1.3 trillion sek. (mina beräkningar).

En medborgarlön (förutom att vara totalt finansiellt orealistiskt) med en sådan låg ersättning som Engström räknar på skulle ge massfattigdom och förvärra situationen för dom svagaste i samhället medan dom rika skulle få det bättre. Det är därför viktigt att den negativa inkomstskatten är ungefär 11 000 sek per månad som är lägstanivån i dagens sjukersättning plus bostadstillägg.

Jag tycker att människors incitament att maximera sin inkomst räcker för att säkerställa att alla inte kommer att sluta arbeta. Den finansiella makten i dagens samhälle ligger hos arbetsgivaren och kapitalet. Det skulle vara bra om den finansiella makten förskjuts till folket. Där folk faktiskt kan tacka nej till ett jobb som har för dåliga villkor utan att man riskerar sin försörjning.

En studie från Oxford University förklarar att i framtiden kommer ungefär 47 % av alla jobben försvinna. Det är inte längre en fråga om en negativ inkomstskatt kommer implementeras eller ej utan när. Om 10 år, om 20 år eller om 50 år?