debatt

En lagändring är nödvändig

Patrik L

Det är en fråga om anständighet och därför är lagändring nödvändig. Patrik Liljeglöd, (V) Falun, skriver om nödvändigheten att i lag reglera hur jourarbete förläggs i förhållande till den lönesatta arbetstiden.

Varför inkommer det en motion på Vänsterpartiets kongress som handlar om jourarbete och hur det förläggs i förhållande till den lönesatta arbetstiden? Det kan ju tyckas att detta är en fråga som bäst löses mellan parterna arbetsköpare och de fackliga organisationerna. Så är det, det är en fråga som skulle kunna lösas den vägen, precis som frågan om 6 timmars arbetsdag som också skulle kunna uppnås förhandlingsvägen. I bägge dessa fall, frågan om hur jouren ska hanteras och hur lång arbetsdagen/arbetsveckan är, ligger lagtexten till grund.

Frågan om jouren, det vill säga tid som arbetsköparen kräver av dig att vara på arbetsplatsen utan att det ingår i din tjänstgöringsgrad, står väl definierad i arbetsrätten och denna lagtext är inte till arbetarens fördel. Lagtexten utgör snarare en ogenomtränglig mur för förhandling, för varför ska arbetsköparen välja att ge arbetaren fullt betalt för att hen är på arbetet när lagen ger arbetsköparen full rätt att avkräva i princip ideella insatser av arbetaren när denne säljer sin arbetsinsats.

Lagen kräver av arbetaren att nattetid rea ut sitt timpris till obefintlighet. Därför är denna motion angelägen. De fackliga försöken att nå en överenskommelse har de senaste 20 åren inte rönt någon framgång, Kommunal försökte i året förhandlingar lyfta frågan, men den frös snabbt. I motion A45 beskrivs mer ingående hur jouren ter sig i praktiken och därför hänvisar jag till läsning av motionen för att få denna förkunskap.

Frågan kan göras enkel: Kan Vänsterpartiet godta att vi har en arbetsrättslig lagtext som tillåter deltidslivegenskap? En lagtext som undergräver möjligheten till att arbeta heltid?

Att Vänsterpartiet driver frågan om 6 timmars arbetsdag kan göra oss Vänsterpartister stolta. Men om inte denna lagtext förändras, innan vi inför 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka kommer det få radikala konsekvenser för de oftast kvinnodominerade yrkesgrupper som arbetar med jourtjänstgöring. Det skulle innebära i värsta fall där kollektivavtal inte finns, att vissa arbetare inte kan ha högre tjänstgöringsgrad än 60 % och samtidigt krävas att vara på arbetsplatsen tid motsvarande en heltid. Där det finns kollektivavtal skulle det givetvis se bättre ut men fortfarande max 80 %. Allt fler arbetsköpare upptäcker de ekonomiska möjligheterna som lagstiftningen erbjuder och anställningar med tillägg av obetald jourtid breder ut sig till fler yrkesområden. Senast ut var ambulanspersonalen i Gävleborg.

Slutligen, det är lagen som möjliggör detta, därför är en lagändring faktiskt nödvändig. Det är en fråga om arbetsrättslig anständighet och Vänsterpartiet borde vara det parti som drar frågan ur sin märkligt osynliga tillvaro.