debatt

En budget för alla, inte bara för de rika

Vi har lyckats driva igenom reformer för 12 miljarder kronor för ett jämlikare Sverige. Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, klargör hur våra satsningar i budgeten är steg för att göra livet bättre för oss vanliga människor. För att fortsätta mot en ekonomi som är bra för alla, inte bara för de rika, krävs mer omfördelning. Ett större grepp för jämlikheten kräver en ännu starkare vänster i valet 2018.

Vänsterpartiets genomdrivna reformer för ett jämlikare Sverige har aldrig varit större i statsbudgeten. Närmare 12 miljarder kronor som utjämnar ekonomiska skillnader har vi fått igenom förslag för. Vi har pressat regeringen att börja göra det de rödgröna väljarna förväntar sig av den. Vi gör livet bättre för vanliga människor. Som du och jag. Vi sänker skatten för oss som är med i facket, vi höjer studiebidraget för dig som pluggar på universitet och högskola och vi inför avgiftsfri simskola för sexåringar. Alla barn ska få samma möjlighet att lära sig simma, oavsett föräldrarnas ekonomi. Det är populära reformer som vi har fått igenom. De hade inte funnits utan oss. Ska Sverige fortsätta mot en ekonomi som är bra för alla inte bara några få, krävs omfördelning. Och det kräver en starkare vänster.

Vi lever i ett land där många av oss kämpar för att få vardagen att gå ihop. Där många lever knapert i slutet av månaden. Samtidigt kan några lägga pengar på nya lyxbilar, eller en ny båt. Vänsterpartiet står på den ensamstående förälderns sida, för en ekonomi som går runt, även för vanliga människor. Vi har lyckats både höja underhållsstödet och införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarlovet.

Jämlikhet har varit den röda tråden i alla reformer vi har drivit i budgetförhandlingarna med regeringen. Många partier pratar om jämlikhet. Och det är bra. Men det hjälper inte att prata. Man måste också ha politik som faktiskt ökar vanliga människors inkomster och gör välfärden mer jämlik. Vi har lyckats driva igenom historiska satsningar på sjukvården. Sammanlagt 4,7 miljarder kronor 2018 för en bättre och tillgängligare vård, vilket ökar till 5,4 miljarder kronor per år för 2019 och 2020. En vård där den gravida mamman inte behöver oroa sig för sin förlossning, där barn och unga som mår psykiskt dåligt får snabb hjälp och där arbetsvillkoren för de vårdanställda förbättras.

För att bygga ett samhälle som är bra för alla – inte bara de rika – krävs det att vi tar itu med ojämlikheten. För oss har det varit viktigt att se till att människor som har permanent nedsatt arbetsförmåga, de som uppbär sjukersättning, ska kunna känna ekonomisk trygghet. Vi har nu återigen fått igenom en höjning av garantiersättningen, av bostadstillägget och dessutom en skattesänkning. Garantiersättning är grundskyddet för den som får sjuk- eller aktivitetsersättning och har haft låga eller obefintliga inkomster. För en förtidspensionär kan reformerna innebära 840 kronor mer per månad. Dessutom stärks sjukförsäkringen genom att taket höjs. Tandvårdsbidraget fördubblas så fler ska ha råd att gå till tandläkaren. Det om något är en klassfråga.

Att skuldsätta sig och ta studielån är ett stort steg för många, ingen i ens familj har kanske gjort det tidigare. Därför är det så viktigt att just bidragsdelen i studiemedlet höjs med 300 kronor per månad.  Första året på introduktionsprogrammet har blivit gymnasiets största program. Att ge de eleverna de bästa förutsättningar vi kan för att de ska kunna ta sig vidare till nationella program kommer att ha stor betydelse. För eleverna som går där, och både ska lära sig ett nytt språk och läsa in grundskolan på korttid, görs nu en satsning på 300 miljoner kronor per år. Dessutom görs en satsning på biblioteken. Tillgängligheten ska öka. Fler ska kunna ta del av bibliotekens rikedom, för kunskap och bildning handlar om makt och om ett samhälle för alla, inte bara några få.

Vi har fått igenom många viktiga och bra reformer i budgeten. Reformer som kommer göra skillnad för väldigt många vanliga människor. Som du och jag. Jämlikhetsreformer som framförallt gynnar kvinnor. Förstärker välfärden gör man med oss, inte med borgerliga partier som vill höja hyror, sänka löner, angripa arbetsrätten och leka affär i välfärden.

Socialdemokraterna skryter gärna med många av de omtyckta reformer som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten. Som de tio årliga miljarderna till välfärden, gratis glasögon till barn, avdragsrätt för fackföreningsavgiften och bättre förlossningsvård. Samtidigt är Socialdemokraterna väldigt tydliga med att de efter valet 2018 hellre vill göra upp budgeten med Centern och Liberalerna. En budget med borgerligt inflytande kommer inte ha jämlikhet som utgångspunkt för reformer. Partier som vill sänka löner med statliga pengar. Om vi vill fortsätta göra Sverige bättre för oss vanliga människor, för dig och mig, behövs fler röster på Vänsterpartiet i valet 2018.

Socialdemokraterna vill inte utmana de rikaste i det här landet och de vill inte använda skattesystemet till att omfördela mer. Vänsterpartiet däremot menar allvar med att Sverige måste bli mer jämlikt och då måste de rika betala sin del. Man kan inte bygga en ekonomi för alla utan att också omfördela makt och pengar.

Vänsterpartiet har fått igenom mycket i budgetförhandlingarna, sådant som konkret förbättrar livet för de människor som berörs. Nu är det dags att ta nästa steg, och ta ett ännu större grepp mot ojämlikheten. Det kommer inte att ske av sig självt. För att kunna göra det behövs en ännu starkare vänster i valet 2018. Som kan peka ut riktningen där Socialdemokraterna vacklar. Och som är stor nog att förhindra att samarbete högerut ens blir ett alternativ. Det är vår tur nu.

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson