debatt

En bred plattform för vänsterns väljare

Vad är viktigt för vänsterns väljare? Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, argumenterar för en bred valplattform som kan ge svar på precis de frågor som vänsterväljare vill ha vänsterns svar på.

Vad kommer valet 2018 att handla om? I det förra valet var det inte svårt att se hur mediedramatiken kretsade kring några förutsägbara saker: en personlig fight mellan Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare, följt av intresset för partiernas opinionssiffror, regeringsfrågan och några eviga ämnen: jobb och välfärd. Nu förmodligen kompletterat med debatten om kriminalitet och flyktingpolitik. Jag har som journalist rapporterat om två valrörelser, suttit i paneler och analyser. Och även om ingen valrörelse är sig lik, så har den mediala dramaturgin sina grundregler. Men för alla oss som också varit aktiva i en valrörelse, så framträder en lite annan bild.

Det är alla de ”vanliga människorna” som inte riktigt faller in i den mediala mallen. De som undrar vad vi skall göra åt förlossningskrisen, även de dagar då tidningar och tv är besatta av statsministerfighten. Det är de som oroar sig över sin pension efter ett arbetsliv som aldrig gav den lön som kunde ge livet lite guldkant och som trots att nyheterna om högkonjunktur duggar tätt aldrig känner att deras liv haft någon högkonjunktur. Och de som oroar sig över den stora bilden: vart är världen på väg? Kommer klimatförändringar och krig att göra slut på alltihop? En valplattform bör vara skriven för att ge svar på precis de frågorna.

Det förslag som partistyrelsen lagt till valplattform är skriven för att ge ett ganska brett svar på många frågor och den är specifikt skriven för människor som funderar på att rösta på Vänsterpartiet. Vi vet att de är intresserade av olika saker, därför att de lever olika liv på olika platser. För många unga är bostad och jobb i fokus. För föräldrar kan det vara förskolan eller skolan. Lite senare i livet är det andra saker som tar över, äldreomsorg och pension.

Vänsterns väljare kan också delas in på ett annat sätt: de som sätter ideologi allra högst och ser ett riksdagsval som en arena för kamp om vilka idéer som skall styra i samhället. Och de som ställer som allra främsta krav att ett vänsterparti skall fixa det som inte fungerar. Båda riskerar om de drivs för långt att göra politiken ointressant. En ren politik grundad på femöreskrav är torftig. En rakt igenom ideologisk text om visioner är för luftig. Vi har försökt sätta samman båda: en tydlig grundidé om en ekonomi för alla – inte några få, och sedan tydliga principer för vad vi menar med det konkret.

Även om vänsterväljare finns i alla åldrar, alla kön och bakgrunder finns det en röd tråd – vänsterns väljare bryr sig mycket om det som rör fördelningspolitik och välfärd, eller det som kan kallas ekonomiska rättvisefrågor. Det är lätt att tro, när vi ser studenten som vill ha bostad eller sjuksköterskan som vill ha bättre lön, att det enda som folk i slutändan bryr sig om är deras egen ekonomiska situation, men riktigt så funkar faktiskt inte väljarkåren. Snarare kan man säga att människor ser omvärlden i ljuset av sin egen situation. En person som har det ekonomiskt knapert tycker att det är viktigt med ekonomisk rättvisa även för andra människor. Det är just därför parollen ”En ekonomi för alla – inte några få” fungerar så bra. Vårt krav på jämlikhet och rättvisa gäller dig, men inte bara dig.

Det finns förstås en massa saker att invända mot en bred plattform. Den blir lång. Den riskerar att inte ha någon egentlig logik eller kärna. I värsta fall: en lång rad förslag utan något samband. Att den är lång får vi leva med, om den ska vara bred. Valplattformen skall inte användas som ett flygblad, utan som ett svar på många frågor som kan dyka upp i valstugan eller på debatten. Vi hoppas att den i all sin sakfrågemässiga brokighet håller ihop via den kärna som handlar om jämlikhet, ekonomiska rättvisefrågor och fokuset på En ekonomi för alla – inte några få. Vi hoppas också att den är tillräckligt kort för att den skall vara möjlig att läsa för de vi riktar oss till.

Utifrån att det redan är en bred valplattform skulle vi förstås kunna skriva in ännu mer, framförallt av sakpolitiska krav som vi medvetet hållit tillbaka. Vi vet att valplattformen, som kommer tidigt i valrörelsen, snarast är en plattform för områden som vi kan bli mer precisa kring senare i valrörelsen. Det ska förstås inte hindra att du och din partiförening tar fram era allra bästa idéer om hur vi kan vässa valplattformen ytterligare. Ett tips är att just ha de vänsterväljare ni vet sitter och väntar på vänsterns svar i tankarna när ni formulerar motionerna!

Aron Etzler, partisekreterare