debatt

Dags för SwEXIT!

Daniel Riazat
Daniel Riazat

Vänsterpartiet borde aktivt driva på för att få till stånd en ny folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. Det menar riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Daniel Riazat (V) i en debattartikel inför Vänsterpartiets kongress. 

En SIFO-undersökning som SVT nyligen beställt visar att motståndet och kritiken mot EU ökar. En majoritet tycker att utvecklingen i EU går åt fel håll.

Vänsterpartiet har en bra EU-politik och vill också att villkoren för det svenska medlemskapet borde omförhandlas. Då vore det rimligt att precis som britterna följa upp det kravet, med ett krav om en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

Det har gått över 20 år sedan senaste folkomröstningen. Vi vet att många av argumenten från den dåvarande ”ja-sidan” inte stämmer och att det som ”nej-sidan” sa faktiskt har blivit verklighet. Mycket har också förändrats i EU, främst genom antagande av Lissabonfördraget vilket genomfördes utan folkomröstning. Vi ser också en utveckling där många federalister i Europa vill fördjupa EU och EMU, samtidigt som EU bygger allt högre murar runt sina gränser.

Partistyrelsens argumentation är: ”I dagsläget finns dock inga utsikter för att få igenom en folkomröstning i riksdagen, eller att nej-sidan skulle vinna en sådan omröstning.”. Det duger inte. Det finns en stor EU-kritik bland svenska folket och om de får säga sitt kan utgången av en sådan folkomröstning innebära ett ”SwEXIT”.

Håkan Svenneling
Håkan Svenneling

Britternas folkomröstning är i vissa delar problematiskt då den politiskt delvis drivs av en rasistisk agenda. Det hindrar inte Vänsterpartiet att i Sverige sätta en vänsteragenda för krav ett om en ny folkomröstning om EU.

Därför borde Vänsterpartiet driva kravet om SwEXIT, alltså en folkomröstning om EU-medlemskapet och därför borde Kongressen bifalla motion A110, A111 och A113 femte-att satsen.

 

(artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Flamman)