debatt

Behov av ett nytt utbildningspolitiskt program

Vänsterpartiet kan och borde verkligen visa att det finns andra alternativ till utbildningspolitik, inte minst utifrån ett klassperspektiv. Det menar fyra företrädare från Lärarvänstern och ställer sig kritiska till partistyrelsens motionssvar om behovet av ett nytt utbildningspolitiskt program.

Det är med bestörtning vi i Lärarvänstern ser att Vänsterpartiet ännu en gång inte anser det vara viktigt att lyfta en politik för en skola för alla inför kommande val (kongressmotion C48). En likvärdig skola är grunden för ett rättvist samhälle och det är vi verksamma inom skola och förskola som dagligen ser hur detta omöjliggörs av nuvarande regering och tidigare Alliansens förda skolpolitik.

Vänsterpartiet kan och borde verkligen visa att det finns andra alternativ till utbildningspolitik, inte minst utifrån ett klassperspektiv. Flera opinionsundersökningar har dessutom visat att skolan är den fråga som väljarna tycker är allra viktigast. Ändå är den lågt prioriterad inom Vänsterpartiet.

Att vifta bort våra ansträngningar och förslag om att i ett nytt utbildningspolitiskt program tydliggöra skolpolitiken för att föra den till vänster är inte särskilt konstruktivt i ett läge där våra barn och ungdomar är helt i händerna på en alltmer segregerad skolmarknad. Idag är det marknaden och det fria skolvalet som styr, istället för alla elevers rätt till och behov av en likvärdig utbildning. Det är fullkomligt orimligt.

Även om det är ganska svårt att hitta forskning, eftersom inget annat land än Sverige har ett så marknadsliberalt skolsystem, så finns det ändå en hel del att tillgå. Vi vet att det spelar allt större roll vilken bakgrund en elev har om hen kommer att lyckas eller inte. Vi vet att andelen elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg ökar och vi vet att skolresultaten blir bättre för elever som går i klasser där eleverna kommer från olika bakgrund och miljöer. Vi vet också att skillnaden i elevresultat ökar mellan ”attraktiva” och ”oattraktiva” skolor.

Ett nytt utbildningspolitiskt program som bygger på aktuell forskning och erfarenhet från människor som jobbar i skola och förskola borde vara av hög prioritet för vilket socialistiskt parti som helst. Partistyrelsen tycker sig dock redan ha alla svar de behöver i skolfrågan. Men varför är partiet då så tyst? Varför pratar man allt som oftast om skolan som en del av välfärden, jämställd med äldreomsorg och socialtjänst?

Nej. Vänsterpartiet behöver fler och tydligare svar på det som kan bli vår generations ödesfråga: Hur rustar vi våra barn för framtiden och gör dem till aktiva, bildade samhällsmedborgare? Ett nytt utbildningspolitiskt program byggt på aktuell forskning och på erfarenheter från dem som arbetar i skolan, kan ge ett svar på den frågan.

Henric Axéll

Camilla Carlberg

Anders Erixon

Emelie Holmquist

Elin Vedestig