debatt

Att se hela bilden borde vara att utgå från planetära gränser

Sebastian Kirppu

Skogsnäringen är framgångsrik i sina kampanjer och Vänsterpartiet ska akta sig för att anamma deras retorik. Sebastian Kirppu, (V) i Malung och tillika skogsbiolog, svarar riksdagsledamot Birger Lahti.

Det är tydligt att de 30 åren inom skogsbruket som Birger Lahti hänvisar till för egen del satt sina spår. Svenskt skogsbruk har i mer än ett halvt sekel skövlat den svenska skogen utan hänsyn till planetens gränser eller skogens alla ekosystemtjänster. Trots 20 år med jämställda mål i Skogsvårdslagen och demokratiskt beslutade miljömål har vi bara skyddat 3,8 % av den produktiva skogsmarken formellt och några få procent är frivilligt avsatt. De sistnämnda har dock inget långsiktigt skydd. Det är med andra ord långt kvar till miljömålen på 20 % skyddad skog.

Vi vet att avverkningar förstör skogsekosystemet och påverkar klimatet negativt samtidigt som det förstör möjligheten för andra näringsgrenar att skapa arbetstillfällen i skogen.
Genom åren har skogsnäringen drivit igenom sina egna idéer för hur skogen ska skötas. Det började med kalhyggen och dikning av våtmarker och myrar. Att denna typ av skogsbruk är orsaken till förlusten av biologisk mångfald och en av källorna till växthusgaser i vår atmosfär blundar man för idag. Sen kom nästa idé; lövträden var ett problem för ett ekonomiskt effektivt skogsbruk. Hormoslyrbesprutning infördes trots protester från allmänheten, skogsbolagschefer drack t o m hormoslyr för att påvisa att det inte är skadligt. Lögnen avslöjades och medlet förbjöds.

En annan idé var den nordamerikanska Pinus contorta som sas vara överlägsen den svenska tallen i tillväxt. Varnande fingrar för främmande arter höjdes från skogsbiologer men tystades ned med argumentet att trädet inte kan reproducera sig i Sverige. Återigen avslöjades lögnen. Contortatallskogen har idag nästan samma areal som skyddad skog i naturreservat och nationalparker.

Skogsnäringen har fortsatt sina kampanjer, t ex att vi bedriver världens mest miljövänliga skogsbruk trots att det har motbevisats av forskare. Ett argument som alltid hävdas, vilket även Birger gör, är att inga arter bevisligen utrotats av skogsbruket. Men det stämmer inte. Värmlandslaven dog ut från sina växtplatser redan på 1960-talet till följd av att skogen där den växte kalhöggs. Den vitryggiga hackspetten skulle troligtvis varit utrotad i Sverige, även det på grund av skogsbrukets storskaliga omvandling av skogslandskapet. Tack vare Projekt Vitrygg som drivs av Naturskyddsföreningen sedan mer än 25 år tillbaka har vi kvar denna art i landet.

Man kan fråga sig om Birger Lahti tycker att vi måste utrota en art innan varningsklockorna ska tas på allvar, eller räcker det med att se de tydliga sambanden mellan vårt intensiva skogsbruk och förlusten av biologisk mångfald innan vi ska vidta åtgärder? Vi har idag omkring 2000 olika skogsarter som är hotade på vår nationella rödlista.

Skogsnäringens nya kampanj är att ”det gröna guldet” ska rädda oss från klimatproblem. För det första, vi kan inte offra en planetär gräns (biologisk mångfald) för att rädda en annan (klimat) då de båda hänger ihop. För det andra, med tanke på skogsnäringens många lögner som avslöjats genom historien så har jag svårt att tro på denna nya klimatkampanj särskilt som helhetsperspektivet lyser med sin frånvaro. Den är inget annat än ett nytt påhitt för fortsatt skövling av skogen. Tråkigt nog har Birger och många med honom låtit sig trollbindas av skogsnäringens ord om klimaträddning. Det påminner lite om hur en ”sol och vårare” trollbinder sitt offer.

Att hugga ner skogen för att rädda klimatet, rimmar mycket dåligt med den ideologi som Vänsterpartiet står för om solidaritet, jämställdhet rättvisa och hållbar utveckling. Vänsterpartiet är det parti som är mest mån om att vår gemensamma framtid ska hålla sig inom de planetära gränserna och där borde också ett ekologiskt hållbart skogsbruk ingå. Jag ser fram emot att följa med Birger Lahti ut i skogen. Hoppas vi blir fler från partiet som följer med.