debatt

Är partiledningen emot tvärpolitisk motion om klan- och hederskultur?

Den 5 oktober lämnade ett tvärpolitiskt nätverk i riksdagen in en motion om klan- och hederskultur. Bengt Sundell undrar varför Vänsterpartiet inte ställde sig bakom detta.

Sedan 12 år tillbaka finns ett tvärpolitiskt nätverk i Riksdagen, ”mot diskriminering och våld i hederns namn ” inom vilket riksdagspartierna verkar. Den 5 oktober lämnade detta nätverk in motionen ”Klan- och hederskultur – hot mot demokrati och jämställdhet ”. 2020/21:2676. Sex av riksdagens partiföreträdare, plus Amineh Kakabaveh (-) var motionärerna. Varken Vänsterpartiet eller SD fanns bland undertecknarna. Som medlem i Vänsterpartiet undrar jag varför inte mitt parti fanns bland undertecknarna. Nu gäller det att skilja på sak och person. Amineh Kakabaveh har lämnat Vänsterpartiet. Så vad är problemet? Är riksdagsruppen/ledningen/partistyrelsen emot:

  • Att det inom utrikesförvaltningen borde finnas tjänstemän specialiserade på barn- och tvångsäktenskap och könsstympning?
  • En ökad samverkan mellan olika myndigheter för att främja arbetet mot heders-relaterat våld och förtryck?
  • Att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism?

Motionärerna skriver Detta är en kamp som vänder sig mot hedersnormer, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning mm. Rättsstaten trängs undan av hedersnormer och sedvanerätt.” Och ” Motionärerna är väl medvetna om att det är politiker med rötter i andra länder som löper störst risk att misstänkliggöras för att vara lockbete för klanröster”. I Nättidningen ALTINGET 11 oktober skriver de om att förebygga olämplig påverkan på politiken Hedersbrottslighet och gängkriminalitet är organiserad brottslighet som ställer krav på den demokratiska rättsstaten om mer myndighetssamverkan och partiöverskridande samarbete ”.

I debatten talas det mycket om den vuxne i rummet, jag vill inte stå bredvid den och den. Lägg personliga känslor åt sidan. Kommer ni ihåg TV debatterna, sandlåda. Det här är en alltför allvarlig och viktig motion från Riksdagens nätverket ”Mot diskriminering och våld i hederns namn”. Ska myndigheter kunna samverka, ska sekretessen mellan myndigheter mildras ska väl partierna också kunna samarbeta.

Bengt Sundell, Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten.