debatt

Allas lika rätt att kunna delta i de demokratiska processerna

AnnicaK

Sjukförsäkringslagen ställer sig i vägen för den enskilde att delta i de demokratiska processerna. Det är orimligt. Motion A79 har lösningarna. Det skriver Annica Nilsson, aktiv medlem i Vänsterpartiet.

Idag är det påtagligt att alla inte kan delta i de demokratiska processerna. Det är inte längre en rättighet. Sjukförsäkringslagen ställer sig i vägen. Det handlar om allt från att tacka ja till förtroendeuppdrag (de med eller utan arvode), till att gå på medlemsmöten eller aktiviteter. Många kamrater avstår på grund av rädsla eller blir sjuka på grund av den negativa stress som ovissheten skapar över vilken bedömning som kan göras. Det beslut som en handläggare beslutat, kan nästa riva upp vid treårskontroller. Det är inskrivet i sjukförsäkringslagen som kom 2008, att den varaktiga sjukersättningen ska omprövas var tredje år för att kunna se om arbetsförmåga återfåtts.

Vi kan inte acceptera en lag som ger en myndighet makten att bli suverän mot vår grundlag om att kunna organisera sig i föreningar. En lag som tillåter alienation av vissa grupper som redan från sin nuvarande status har svårt att göra sig hörda och har blivit de som sparkades på som syndabockar för att de var bidragsberoende. En lag som ger de som har arbetsförmåga en högre position i samhället men även större valfrihet kring att vara ideellt föreningsaktiva. De som har arbete har lagar som stöttar dem i detta medan de med sjukersättning står rättslösa.

Det finns flera sjukförsäkringar och de har olika regelverk men den grupp som faller hårdast är de som fått sin aktivitets/sjukersättning beviljad efter 2008. Den som fick borgarna att applådera när den gick igenom i riksdagen. I den är det helt okej att handläggaren har tolkningsrätten att uppfatta ideellt politiskt föreningsaktivism som arbetsförmåga. Det existerar beslut från handläggare som tydligt är jäviga utifrån handläggarens egna politiska värderingar.

Ingen ska behöva räkna timmar i veckan som de lägger ner på sin ideella partiaktivism på att, blogga, skriva debattinlägg, dela flygblad eller förtroendeuppdrag. I sjukförsäkringslagen är den juridiska kontexten tydlig; att kan kamraten vara partiaktiv i fler än fem timmar i veckan, existerar arbetsförmåga.

Det har dykt upp borgerliga underströmningar och preferenser inom Vänsterpartiet. Det är lätt att värdera gentemot dessa eftersom borgarna har tjatat sönder oss i flera år om fusket i våra trygghetsförsäkringar och bidragsberoende. Något som ingen kamrat i partiet överhuvudtaget ska möta. Det kan vara kommentarer som: ”Med den tid som du lägger ner på din partiaktivism kanske du kunde arbeta istället”. Det hör inte hemma alls i Vänsterpartiet.

Vad som sker är att kamraten kan allt från helt eller till – enligt nuvarande satta nivåerna -förlora delar av sin ersättning. Ersättningen i sig själv är mycket låg och en sänkning för med sig enorma ekonomiska konsekvenser, som gör att kamraten riskerar att bli hemlös och ger inget utrymme till att anlita jurister att överklaga dessa rättsosäkra beslut.

Det är mycket som måste lösas först innan vi kan tala om steglös ersättning. Löser vi inte dessa problem först, alienerar vi kamrater helt från att vara ideellt aktiv inom partiet. Då sviker vi våra kamrater i partiet som inte vågar ta upp den politiska kampen om att stoppa den rättsvidriga sjukförsäkringen.

I motionen A79 finns det lösningar som kommer från kamrater som lever med sjukersättning om hur detta kan lösas för att öka rättssäkerheten. Den är inte helt besvarad utan det existerar ofullständigheter och missade att-satser. Det är inte en uppgift för vår riksdagsgrupp att lösa, utan något för hela partiet att arbeta fram.

Vi kan inte överge dessa allaredan enormt utsatta kamrater med att leva ensamma med denna negativa stress, som kommer från ovissheten av att aldrig veta vilka beslut som FK kommer att ta.

Tillsammans kan vi låta facklan som brinner för kampen om en human sjukförsäkring få ännu större styrka, en sjukförsäkring som gör att alla är lika inför lagen och att alla har rätten att ta del av vår grundlag. Ett sätt att synliggöra dessa kamrater är att bifalla motionen.

Vänsterpartiet ska byggas upp av och företrädas av alla och vi kan inte acceptera att vi har lagsystem som tillåter att kamrater alieneras. Det går helt emot de socialistiska värderingarna.