debatt

Äganderätten och ödehusen

En halv miljon ödehus står och förfaller i Sverige, skriver Bengt Sundell, som frågar sig varför Sverige inte inskränker äganderätten i sådana fall, som andra länder, och gör något åt detta. 

Den 14 Januari 2020 fick statsrådet Per Bolund (mp) en skriftlig fråga i Riksdagen, om ödehusen på landsbygden ” Riksmedierna rapporterar om stora problem gällande ödehus på landsbygden”. Boverket gjorde en utredning och kom med förslag till åtgärder 2015, men åtgärdsförslagen blev liggande i någon byrålåda och ännu sex år efter utredningen har ingenting hänt. En känslig fråga tydligen.  Frågeställaren undrade när det kommer några konkreta förslag på lösningar? Per Bolund svarade bland annat:

”I 2020 års regleringsbrev har länsstyrelserna fått i uppdrag att redovisa goda exempel på byggnadsnämndernas tillsynsarbete..//..min avsikt är att under mandatperioden förbättra byggnadsnämndernas förutsättningar att arbeta med tillsynen av bland annat ödehus”.

Det finns omkring 500 000 ödehus, obebodda småhus som SCB har registrerat som fritidshus. Det här är fastigheter som inte kommer ut på marknaden, ägarna är svåra att få tag i, eller håller sig undan. Det kostar pengar att riva förfallna hus. Men i Norge och Danmark är inte äganderätten tydligen inte lika helig. I Norge har man både boplikt och brukningsplikt. Även i Danmark finns brukningsplikt under 180 dagar per år. En särskilt beskattning på tomma bostadshus finns i Belgien, Frankrike och Spanien för att bli av med bostadsbristen, bekämpa avfolkningen, stimulera entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden. (Affärsliv 25/4-2017).

I Sverige kostar det nästan ingenting att låta sitt tomma bostadshus förfalla. I Falkenberg hittade man 1 300 hus på östra sidan av motorvägen utan fastighetsägare. I Skellefteå lokaliserades 2 500 bostäder där ingen var skriven. Det bildas nu facebook-grupper  med tusentals medlemmar som är intresserade av övergivna hus/ödehus, reparera eller köpa. Boverkets utredning 2015 innehöll bland annat förslag på:

  • Hjälp till att riva.
  • Kommunen gör en tillsynsanmälan. Söker ägaren via brev eller stämningsman.
  • Tvångsinlösen.

Det verkar som om inget parti vill ta i den här frågan, och statsrådet Bolund verkar heller inte vilja ta i frågan. Nu i dagarna har regeringen kommit med ett pressmeddelande om en ” Nationell strategi för hållbar regional utveckling” en hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Syftet sägs bland annat vara att stärka utvecklingskraften i gles- och landsbygder. Och regeringen avser att ta fram en handlingsplan för detta, dialogmöten genomförs under 2021. En strategisk handlingsplan och dialogmöten, ska det rå på den privata äganderätten.

Jag har inte sett något skrivet om ödehus, tomma bostadshus eller den privata äganderätten i detta sammanhang. Bostadsbrist i övriga Sverige, jämfört med glesbygd. Långa bostadsköer i storstäderna. Tomma hus på landsbygden. Unga barnfamiljer, och unga par flyttar i tusental från Stockholms innerstad. Enligt hyresgästföreningen har 35 000 lägenheter i de allmän-nyttiga bostadsföretagen rivits sedan mitten av 90-talet. Om det är beslutsångest hos partierna, eller regeringen finns exempel på länder som tar seriöst på detta problem.

Landsbygdsforskaren Tobias De Pessemier skrev ett remissvar till parlamentariska landsbygdskommittén 2017 att ”särskild beskattning av tomma hus är i olika länder en vanlig åtgärd att bli av med bostadsbristen, att bekämpa avfolkningen samt att stimulera entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden. Det finns skäl att införa ett liknande system i Sverige”.

Så här skriver Vimmerby Tidning, den 19 augusti 2019 ”Nu ska partiet satsa på landsbygden”. Dvs. ” Systerföreningarna Vänsterpartiet  Ydre, Vimmerby  och Kinda utvecklar sin landsbygdspolitik. Vi har ett landsbygdsprogram det antogs 2013, men den har inte lett till någon ordentlig verkstad. Den verkstaden kan inte starta i riksdagen, utan det är upp till oss”. Vad säger vår nya landsbygdspolitiska talesperson? Är det inte dags att uppmärksamma problemen med ödehusen, även i vårt landsbygdsprogram?

Ett förslag till våra kommun- och regionpolitiker i stad och länet:

  • Lägg en motion om att Stockholms stad och kommunerna inom regionen gör en inventering av tomma bostadshus/ödehus. Sök reda på ägarna. Det finns även landsbygd inom staden och regionen.

Bengt Sundell Vänsterpartiet Hägersten