• Hem
  • Därför höjer vi...
Nyheter
Bild på Ulla Andersson

Därför höjer vi a-kassan

Taket i a-kassan har inte höjts på 13 år. En arbetslös tjänsteman får i dag i snitt bara 39 procent av sin tidigare inkomst och de allt lägre ersättningsnivåerna har drabbat både individer och samhällsekonomin utan att sänka arbetslösheten. Genom att förstärka arbetslöshetsförsäkringen vårdar och förstärker vi den svenska modellen i praktisk politisk handling. Det skriver Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson i Arbetet tillsammans med finansminister Magdalena Andersson.

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av grundbultarna i den svenska modellen. Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring för den som blir av med sitt jobb. Men arbetslöshetsförsäkringen fyller i dag sin funktion mycket dåligt. För de flesta blir den helt enkelt ingen försäkring mot inkomstbortfall. Det beror bland annat på att taket inte har höjts på 13 år. Sverige är det land där nivån i arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit mest i hela OECD.

Detta är inte resultatet av en underlåtelsesynd utan var en tydlig målsättning med den tidigare regeringens politik. Genom att försämra livsvillkoren för de arbetslösa skulle arbetslösheten minska. Så har det dock inte blivit. Arbetslösheten har vuxit och de allt lägre ersättningsnivåerna har både drabbat individer och samhällsekonomin.

För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringens funktion kommer regeringen och Vänsterpartiet att prioritera en förbättrad arbetslöshetsförsäkring redan i den kommande vårändringsbudgeten. Vi föreslår att taket i A-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor dag 1-100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. För arbetslösa som är sjuka och får sjukpenning höjs det högsta beloppet från 486 till 543 kronor per dag.

Vi föreslår också att den högsta ersättningen för dem som inte har varit med i en a-kassa tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad ersättning höjs från 320 till 365 kronor per dag. Detta är en viktig inkomstförändring för grupper som har det tufft. Förändringarna, som föreslås träda i kraft redan den 7 september 2015, går i en annan riktning än högerpolitiken, som ledde till att risken för fattigdom i samband med arbetslöshet och sjukdom kraftigt ökade.

Läs hela artikeln i Arbetet